Superdiversiteit E-boek


Superdiversiteit - Dirk Geldof pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: oktober 2013
AUTEUR: Dirk Geldof
ISBN: 9789033493362
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 4,1

UITLEG:

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit.Migratie verandert onze samenleving. Op een halve eeuw evolueerden we tot een echte migratiesamenleving. Stedelijkheid vandaag is leven in superdiversiteit. Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. We blijven denken in verouderde wij-en-zij-opdelingen, waar de werkelijkheid al veel hybrider en complexer is.Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving? Hoe leven we samen in superdiversiteit? En stellen we de juiste vragen? Het armoederisico bij mensen van andere etnische afkomst is onaanvaardbaar hoog en vele jongeren hebben moeite om hun plek te vinden. Toch blijven de maatschappelijke debatten nog te vaak steken in achterhoedegevechten en symbooldossiers zoals de hoofddoek.Hoe kunnen we het potentieel van superdiversiteit beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden? Want dat is de enige zinvolle optie voor morgen. Vanuit een actief pluralisme kan leven in superdiversiteit niet zonder debat, samenspraak en tegenspraak. Het vraagt wederzijdse openheid en dialoog tussen iedereen die hier woont. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid. Want enkel samen maken we de toekomst van dit land en van onze steden.OVER DE AUTEURDirk Geldof is lector Sociologie en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) en doceert Diversiteit, armoede & stad in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Hij publiceerde bij Acco eerder al Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

...uw Wij heeft interessante diensten en expertise die voor media, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven van waarde zijn ... Superdiversity - Wikipedia ... . Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt . De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar . Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Superdiversiteit als 'wit' paradigma. In haar intreerede loopt Cairo op een gegeven moment een lijstje langs met woorden waar ... Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie — Vrije ... ... . Superdiversiteit als 'wit' paradigma. In haar intreerede loopt Cairo op een gegeven moment een lijstje langs met woorden waarvan ze uitlegt waarom ze die nooit meer wil horen. Aan het begrip superdiversiteit, zo meldt ze, heeft ze een speciale hekel. Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de bakens van het debat verlegt. We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Superdiversiteit staat voor de sociologische ontwikkeling dat er in sommige steden geen dominante meerderheidsgroep meer is. In Nederland zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld volledig opgebouwd uit minderheidsgroepen, 200+ nationaliteiten die samen de stad maken. Rotterdam is inmiddels met 206 verschillende nationaliteiten een superdiverse stad. Twee derde van de jongeren heeft een migratieachtergrond. Voor velen is integratie een gepasseerd station. Ze streven naar gelijkheid en eisen hun plek op in de stad én instituties. Tegelijkertijd is er de dreigende gentrificatie, die als een donkere wolk boven de stad hangt. In veel gemeenten neemt de migratiediversiteit steeds verder toe. De migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigen, komen uit alle delen van de wereld, verschillen onderling sterk in opleidingsniveau en sociaaleconomische positie, in migratiemotieven en in verblijfsduur en -status. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam behoren tot de meest diverse steden ter wereld waarin minderheden de ... Superdiversiteit moet je dus ook veel breder zien dan diversiteit op het gebied van etniciteit. Het gaat ook om verschillen in verblijfsstatus, sekse, arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, taal, religie en leeftijd." Jan Blommaert Deze tekst is een algemene en schematische inleiding op superdiversiteit als fenomeen en als paradigma van onderzoek en beleid. Hij is geschreven als antwoord op een aantal vragen om toelichting vanuit diverse sectoren in de samenleving. Algemeen Sinds de vroege jaren 1990 is er een nieuwe wereldorde ontstaan die zeer grondige invloed heeft… Definition and usage. The term superdiversity is used to refer to some current levels of population diversity that are significantly higher than before. Vertovec argues superdiversity in Britain "is distinguished by a dynamic interplay of variables among an increased number of new, small and scattered, multiple-origin, transnationally connected, socio-economically differentiated and legally ... Verscheidenheid, het bestaan van verschillen tussen verschillende elementen of onderdelen van een groep of geheel. In een sociologische of maatschappelijke context betekent diversiteit de verscheidenheid aan culturele, seksuele en etnische identiteiten binnen een groep mensen of een maatschappij. Dirk Geldof, Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert. 2013 5e druk Geldof is doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Hij heeft daarnaast jaren in de gemeenteraad van Antwerpen gezeten. Ook publiceerde hij het boek Onzekerheid, Over leven in de risicomaatschappij. Superdiversiteit duidt dus op de combinatie van het toenemen van diversiteit en de veel grotere diver-siteit in de diversiteit. Dat maakt je samenleving complexer, maar mis-schien ook veel boeiender. Toch blijven velen vasthouden aan een wij-zij-denken … Dat doen vooral mensen die weinig contact hebben met mensen met een migratieachtergrond ... Diversiteit Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur. cultuur en diversiteit hoofdstuk van gastarbeid tot superdiversiteit cultuur en diversiteit cultuur: een min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, Superdiversiteit gaat om een 'nieuwe sociale kwestie' die de kern van sociaal werk als mensenrechtenberoep uitdaagt. 'De marges vormen het nieuwe centrum van stedelijkheid.' De politieke opdracht moet zich richten op het ombuigen van krachten in het centrum, die de marges nog altijd als 'marginaal' bekijken of zelfs aan het oog onttrekken. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Superdiversiteit, geschreven door Dirk Geldof. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over DIVAS, Diversiteit en Armoede in de Stad, Superdiversiteit, KDG, Dirk Geldof, Sociaal werk 1, divas & Sociaal Werk. Onze passie. Bij MDI Consultants werken wij met veel passie aan enkele grote veranderingen in onze samenleving. Wij zijn positief gestemd over onze superdiverse samenleving en zien enorm veel kansen voor organisaties om hier het maximale uit te halen....