O&A-reeks 1 - Kindermishandeling E-boek


O&A-reeks 1 - Kindermishandeling - Jan van der Ploeg pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: maart 2010
AUTEUR: Jan van der Ploeg
ISBN: 9789044125771
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,16

UITLEG:

O&A-reeks 1 - Kindermishandeling 1e druk is een boek van Jan van der Ploeg uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044125771 Over het boek:Kindermishandeling staat momenteel sterk in de aandacht, maar is niet altijd even duidelijk te herkennen. Het gezinsleven is een priv terrein dat terecht niet zomaar toegankelijk is. Daar kan zich jarenlang kindermishandeling voordoen zonder dat de buitenwacht er weet van heeft. Maar ook als zichtbaar is geworden dat er sprake is van een problematische gezinssituatie, is het vaak lastig om vast te stellen dat het om kindermishandeling gaat en zo ja, om welke vormen van kindermishandeling.Kindermishandeling is een complex probleem dat nog veel vragen oproept. Vele van die vragen komen in dit boek aan de orde, zoals: wat is kindermishandeling eigenlijk, welke vormen zijn te onderscheiden, hoe vaak komt het voor, wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen en wat kunnen we doen om kindermishandeling te voorkomen?Er is nog veel te vragen, maar er is ook al veel bekend. Zo staat vast dat kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling, daar een leven lang last van kunnen hebben. Kindermishandeling kan het leven van kinderen vergiftigen.Het is belangrijk om kinderen die zijn mishandeld, zo gericht en effectief mogelijk te helpen. Dit boek hoopt daar een steentje toe bij te dragen door de laatste inzichten op het terrein van kindermishandeling op een toegankelijke wijze te presenteren.Over de auteur(s):Prof. dr. Jan van der Ploeg is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.Dr. Roel de Groot is secretaris van het hoofdbestuur van de Vereniging O&AVereniging voor ortho-agogische activiteitenen hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

...…] Helaas wordt O&A-reeks 1 - Kindermishandeling van Jan Ploeg op dit moment niet tweedehands aangeboden op Bookmatch ... Wat is kindermishandeling | Kindermishandeling | Raad voor ... ... . Door dit boek op je boekenlijst te zetten, ontvang je een mail zodra het boek weer wordt aangeboden. De laatste aflevering van een serie waarin het Klokhuis speciale aandacht besteedt aan kindermishandeling. Aflevering: Hulp, wat heb je er aan? Dolores laat zien wat er gebeurt als je als slachtoffer van kindermishandeling wil praten over je probleem. Waar kun je heen en hoe ziet een hulptraject er uit? Voor iedereen is er een eigen aanpak. Sinds 1 januari 2019 is de ... bol.com | Kindermishandeling: opsporen en optreden ... ... . Waar kun je heen en hoe ziet een hulptraject er uit? Voor iedereen is er een eigen aanpak. Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die moet professionals alerter maken op het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en ervoor zorgen dat de juiste ondersteuning wordt geboden. Als kindermishandeling speelt, krijgen gezinnen en professionals te maken met allerlei wetgeving. De Jeugdwet regelt de hulpverlening aan deze gezinnen en de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat professionals bij vermoedens moeten werken volgens een stappenplan. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hieronder op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze DE VIJF STAPPEN VAN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING 1 BRENG SIGNALEN IN KAART 2 OVERLEG MET EEN DESKUNDIGE COLLEGA 3 GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS 4 WEGEN VAN GEWELD 5 BESLISSEN: HULP ORGANISEREN OF MELDEN - Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. In de derde aflevering in de serie Het Klokhuis over Kindermishandeling ontdekt Dolores dat veel slachtoffers van kindermishandeling er niet makkelijk over praten. Wat kun je als omgeving doen als je een vermoeden van kindermishandeling hebt? Dolores geeft een aantal instrumenten en tips voor zowel slachtoffers als hun omgeving. Herken je 1 of meer signalen? Dat betekent niet direct dat er sprake is van kindermishandeling. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het de signalen in je mobiel of agenda op een rijtje te zetten. Deze video is gemaakt voor de week tegen kindermishandeling 2017. Maak jij het verschil? Neem bij twijfels of vragen contact op met: [email protected] Jeugdwet. In de Jeugdwet staat de officiële omschrijving van kindermishandeling. "Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt ... Met kindermishandeling bedoelen wij allerlei vreselijke en nare dingen die volwassenen kinderen aandoen. Als je het over nare dingen hebt, bedoel ik dus niet een draai om je oren of een dagje op je kamer blijven. Als je wordt mishandeld word je vaak geslagen, geschopt, ... Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 3 ... 1. Weet wat de belangrijkste, wetenschappelijk onderbouwde risicofactoren, beschermende factoren en signalen van kindermishandeling zijn, maar besef dat deze factoren in ieder Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan gaat 38,6 miljoen euro structureel naar Veilig Thuis, waar -door de nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder binnenkomen. Het aantal meldingen van kindermisbruik op Aruba is vervijfvoudigd na de dood van een 5-jarig jongetje. Maar het is de vraag of de politiek actie onderneemt. Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Slechts 1 procent van die jonge meisjes zoekt professionele hulp na zo'n ... De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet optimaal ingeburgerd bij hulpverleners en moet beter ... 1 Kindermishandeling: meer dan slaan. Nederlands Jeugdinstituut 4...