Professioneel pedagogisch handelen E-boek


Professioneel pedagogisch handelen - Gerbert Sipman pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juli 2014
AUTEUR: Gerbert Sipman
ISBN: 9789046904213
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 5,49

UITLEG:

Professioneel pedagogisch handelen 1e druk is een boek van Gerbert Sipman uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046904213 Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming die de theorie n rond gedragsproblemen integreert. br/br/In de ecologische pedagogiek wordt (probleem-)gedrag beschouwd in relatie tot de omgeving. iProfessioneel pedagogisch handelen/i concretiseert deze relatief nieuwe stroming middels een helder model. De lezer leert te onderzoeken welke protectieve en/of risicofactoren het gedrag op welke wijze be nvloeden. De vraag is steeds weer wat de professionele opvoeder kan doen om beter tegemoet te komen aan de extra (onderwijs-)behoeften van de kinderen/jongeren. Deze derde editie betreft een geactualiseerde druk naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen van gebruikers. Het boek legt een sterke relatie tussen theorie en praktijk en bestaat uit vier delen. Eerst komen het kader rond probleemgedrag, de ecologische pedagogiek en traditionele theorie n rond gedrag aan bod. Het vierde deel gaat in op het voorkomen en verhelpen van problemen. Rode draad in elk deel is een casus met praktijkvragen. Het boek bevat veel praktische suggesties. De ondersteunende website biedt extra hulpmiddelen.br/br/iProfessioneel pedagogisch handelen,/i richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen.br/br/Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Hij is als docent pedagogiek en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.br/

...oms 1 nooit Pedagogisch medewerkers geven feedback op elkaars professionele handelen tijdens gezamenlijke diensten ... 4. (Pedagogisch) handelen - SSV | Primair Onderwijs ... ... . 4 3 2 1 Pedagogisch medewerkers werken nauwgezet volgens de methodiek en zijn zich bewust van hun professionele handelen. De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar) Geplaatst op 24 april 2017. 2.1 — BEKWAAMHEID EN KWALIFICATIE Definitie. Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega's ... De beroepscode is door pedagogisch medewerkers zelf opgesteld, met hulp van de FNV, en is voor de beroepsgroep ... PDF Beroepscode, gedrag en beroepshouding ... ... De beroepscode is door pedagogisch medewerkers zelf opgesteld, met hulp van de FNV, en is voor de beroepsgroep. In de code staan gedragsregels die voorschrijven hoe je als professioneel werkende pedagogisch medewerker moet handelen. En hoe je je tijdens je werk gedraagt. De beroepscode biedt ... Professioneel pedagogisch handelen,/i> richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen. Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. PROFESSIONEEL PEDAGOGISCH HANDELEN omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties. Favoriet Uitleg in kaders, ... Tenslotte wordt het professioneel handelen van de leerkracht om gedragsproblemen te voorkomen of verminderen vanuit de ecologische basishouding en vanuit planmatig en handelingsgericht werken besproken. Professioneel pedagogisch handelen,/i> richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen. Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Professioneel pedagogisch handelen,/i> richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen. Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Professioneel pedagogisch handelen, biedt een fundament om op een professionele manier om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. Op basis van een theoretisch kader wordt beschreven hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen en indien nodig kunt verminderen. Dit boek richt zich op het versterken van je pedagogisch inzicht om van daaruit op een goede manier professioneel te handelen. Professioneel pedagogisch handelen,/i> richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen. Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Website. www.coutinho.nl/pph Bij dit boek hoort online studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit: uiteenlopende bijlagen bij de vier delen van het boek, en bij het ... Door pedagogisch handelen verbindt een leraar de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen met het cognitieve leren. Het bevorderen van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, is echter niet voor iedere leerkracht even gemakkelijk en helaas zijn er ook voorbeelden van leerkrachten/scholen die onvoldoende maatregelingen nemen of handelingsverlegen ... Professioneel pedagogisch handelen (Paperback). Professioneel pedagogisch handelen 1e druk is een boek van Gerbert Sipman uitgegeven bij Coutinho. ISBN... Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming waarin (probleem)gedrag wordt beschouwd in relatie tot de omgeving.. Professioneel pedagogisch handelen concretiseert deze relatief nieuwe ... Pedagogisch handelen van leraren Een theoretische en empirische verkenning op basis van een alledaagse deugdenbenadering ... dat professioneel handelen in hoge mate impliciet is en dat er in hoge mate sprake is van een spanning tussen discursivite...