Preventie in het sociale domein E-boek


Preventie in het sociale domein - Sijtze de Roos pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2016
AUTEUR: Sijtze de Roos
ISBN: 9789046905432
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 6,94

UITLEG:

Preventie in het sociale domein 4e druk is een boek van Sijtze de Roos uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046905432 Preventie is steeds belangrijker in een maatschappij die sterk aan verandering onderhevig is. In de publieke sfeer en het sociale domein wordt preventief opgetreden, zoals blijkt uit alcoholvoorlichting voor pubers of uit terrorismepreventie. Van professionals binnen het sociale domein wordt dan ook in toenemende mate verwacht dat zij preventief kunnen denken en handelen.In Preventie in het sociale domein beschrijven de auteurs op grond van een theoretisch kader hoe professionals preventie kunnen integreren binnen hun werkpraktijk. Vanuit een constructieve en kritische benadering bieden ze geordende informatie over preventie in het algemeen, het belang ervan in uiteenlopende werksituaties en de toepassingen van preventie in het sociale domein. Tevens behandelen ze de tools die nodig zijn voor het uitvoeren van preventieve activiteiten: voorlichting, advisering, ondersteuning en netwerkontwikkeling. Daarbij leggen zij de nadruk op een alerte houding en een correcte maatvoering van preventieve interventies, rekening houdend met de specifieke context en de mogelijkheden en beperkingen van cliënten, werkers en methoden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele studietaken die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden, het verdiepen van inzichten en het toepassen van de bestudeerde stof.Deze vierde herziene editie is volledig geactualiseerd en is sterk gewijzigd. Grote delen van de hoofdstukken zijn herschreven. Ook de integrale studietaken zijn aangepast. Verouderde of niet langer herkenbare voorbeelden zijn vervangen door meer hedendaagse voorbeelden. In onbruik geraakte of minder gebruikte modellen zijn vervangen door moderne modellen. De wijzigingen en aanpassingen zijn al met al omvangrijk. Druk drie en vier zijn door de vele wijzigingen niet naast elkaar te gebruiken.Dit boek is geschikt voor studenten van hogere sociale studies en aanverwante opleidingen in zorg, onderwijs en veiligheid. Voor professionals biedt het een toegankelijk overzicht van preventie in het sociale domein.Sijtze de Roos is werkzaam als bestuurder, vrijgevestigd opleider, supervisor en coach. Hij heeft een achtergrond als docent, supervisor en coach bij sociale studies in het hoger onderwijs. Mart van Dinther is werkzaam als onderwijskundige en docent/onderzoeker bij de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg en is gepromoveerd op het onderwerp self-efficacy, een centraal concept binnen de hedendaagse psychologie.

...aktisch het hele sociale domein, zijn er mogelijkheden om nieuwe dwarsverbanden te leggen zodat de stad effectiever kan inzetten op preventie en ... 5 lessen over het sociaal domein | WagenaarHoes ... ... Preventie Collectief gaat partnership met K2 Next aan. Net als het Preventie Collectief streeft K2 Next naar praktisch haalbare en onderscheidende oplossingen en een actiegerichte aanpak bij vernieuwing in de zorg en het sociaal domein. lees meer Hiervoor is het van belang de werkprocessen in het sociaal domein goed op elkaar af te stemmen, met name bij de toegang die al dan niet belegd is bij sociale wijkteams. De raakvlakken tussen ondersteuningsvormen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld tussen nieuw beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding of ... Coutinho.nl | Preventie in het sociale domein | Sijtze de Roos ... . De raakvlakken tussen ondersteuningsvormen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld tussen nieuw beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding of tussen individuele begeleiding en schuldhulpverlening. Preventie in het sociale domein 9789046905432. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi In Preventie in het sociale domein beschrijven de auteurs op grond van een theoretisch kader hoe professionals preventie kunnen integreren binnen hun werkpraktijk. Vanuit een constructieve en kritische benadering bieden ze geordende informatie over preventie in het algemeen, het belang ervan in uiteenlopende werksituaties en de toepassingen van preventie in het sociale domein. 9789046905432 Preventie in het sociale domei koop je vanaf 17.74 tweedehands bij Bookmatch. 100% veilig, geen énkel risico. Altijd korting op je studieboeken Preventie in het sociale domein 9789046905432. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn in 2016 gestart met de organisatie van brede samenwerkingsverbanden tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties. De Werkplaatsen zijn verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Preventie en het sociaal domein In beleidsnota's ter uitwerking van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociaal domein vormt preventie een belangrijke bouwsteen. ... taal binnen alle geledingen van het sociaal domein, om zo te komen tot doelgericht Professionals Sociaal Domein. Beleid jeugdhulp. Versterken van preventie. Verschillende partijen werken aan een afgestemd preventief aanbod dat in de wijk, ... Vanuit de sociale basis wordt het kinderwerk, jongerenwerk en bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ouders in de wijk uitgevoerd. Speerpunten binnen Preventie en vroegsignalering zijn: het verbeteren van de armoedeaanpak het versterken van de eigen kracht van inwoners de afstemming van passend onderwijs, jeugdhulp en toegangsteams We zetten in op de ervaring en uitwisseling van informatie tussen mensen die in eenzelfde levensfase zitten (bijvoorbeeld jonge ouders), ervaringsdeskundigen (zoals mensen met een achterst...