De nieuwe jaarverslaggeving E-boek


De nieuwe jaarverslaggeving - R.G.A. Vergoossen pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: R.G.A. Vergoossen
ISBN: 9789013044416
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,62

UITLEG:

De regelgeving rondom de externe financiële verslaggeving van ondernemingen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is nog steeds in beweging. De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. Het gaat dan met name om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ‘De jaarrekening en het bestuursverslag’. Bij de behandeling van de wettelijke bepalingen is rekening gehouden met recente wijzigingen die moeten worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Daarnaast komen in het boek de algemene uitgangspunten en grondslagen van waardering en resultaatbepaling aan de orde en is er aandacht voor de inhoud van het bestuursverslag, de publicatie van de jaarstukken, de concernverhoudingen, de consolidatieproblematiek, de rechtspraak, het toezicht op de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Bij de bespreking van de wettelijke bepalingen worden soms ‘uitstapjes’ gemaakt naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de IFRS. De toepassing van verslaggevingsvoorschriften wordt geïllustreerd aan de hand van casussen – in de vorm van een vraag met bijbehorend antwoord – die zijn ontleend aan de praktijk. De nieuwe jaarverslaggeving is nuttig voor allen die met jaarverslaggeving te maken hebben, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan financiële directeuren, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en fiscalisten. Ook is het boek geschikt om studenten aan met name de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem en de werking van de wetgeving op het gebied van de externe financiële verslaggeving.

...J 252, RJ 272 en Ontwerp-richtlijn 645. Bestel: De nieuwe jaarverslaggeving Bestel De nieuwe jaarverslaggeving met ISBN/EAN 9789013147667 snel en eenvoudig ... Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving - KPMG Nederland ... . Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren. Ook voor handige studietips en de rest van je studiespullen ben je bij ons aan het juiste adres. De regelgeving rondom de externe financiële verslaggeving van ondernemingen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is nog steeds in beweging. De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalinge ... De nieuwe jaarverslaggeving | Wolters Kluwer ISBN ... ... . De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. De RJ heeft in de nieuwe Richtlijn 110.104a verduidelijkt wat wordt bedoeld met 'integrale toepassing'. Onder integraal toepassen wordt verstaan dat in beginsel alle bepalingen van de desbetreffende standaarden (of de relevante delen | Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ......