Huisarts hulpverlening aan oorlogsgetroffenen E-boek


Huisarts hulpverlening aan oorlogsgetroffenen - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 1988-01-01
AUTEUR: none
ISBN: 9789072171221
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,80

UITLEG:

none

...schappelijk Werk gegeven wordt. Die hulpverlening zal geschieden, hetzij door Volksherstel ... Huisartsen | KNMG ... ... Stichting 1940-1945... Het bieden van hulpverlening door maatschappelijk werkers aan ... Plannen voor en uitvoering van hulpverlening aan getroffenen in Nederland Aandacht voor immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen Wetgeving-inleiding ... Doorziekende terreur: Oorlogsgetroffenen vanuit het dubbele perspectief van huisarts en lotgenoot Oorlogsgetroffenen is een arbitraire term. Slachtoffers van systematische nazi-vervolgingen en van de Japanse kampen, oud-verzetsstr ... Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 - zoek algemeen ... ... . Slachtoffers van systematische nazi-vervolgingen en van de Japanse kampen, oud-verzetsstrij-ders. en militaire en burgerslachtoffers van de krijgshandelingen in engere zin werden er eerst onder begrepen. Inzicht in dit proces van "indirekte traumatisering" (De Wind 1987) is belangrijk voor de hulpverlening aan partners en kinderen van oorlogsgetroffenen. Aan het eind van dit artikel zal ik ook stilstaan bij de vraag wat de huisarts voor de gezinsleden van oorlogsgetroffenen kan doen. In dit betoog over de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen wil ik met name ingaan op reakties en symptomen, die regelmatig voorkomen in deze tak van hulpverlening, om zodoende de maatschappelijk werker enig houvast te bieden in zijn kontakt met oorlogsgetroffenen. De huisarts en de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. Onder redactie van S.G.van der Veen en W.D.Visser. 68 bl., fig., tabel. Stichting ICODO, Utrecht. Prijs: Ingen. Gratis op te vragen bij de Stichting ICODO; tel. 030-730811. Huisarts en gevolgen van geweld. Huisarts en gevolgen van geweld. Visies op het verwerkingsproces en de ondersteuningsmogelijkheden. Daarbij zal ik eveneens aandacht geven aan de rol van de huisarts. Historisch overzicht. Als men zich verdiept in de geschiedenis van de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, dan blijkt dat deze kategorie zich als groep binnen onze samenleving geëmancipeerd heeft. Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen. Evert van der Wall: "We hebben besloten om per 1 januari 2002 samen te gaan met de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO) en het maatschappelijk werk van de Stichting 1940-1945 anders te organiseren. We zitten in hetzelfde schuitje als de SBO. Onze doelgroepen worden kleiner en we willen graag als kleiner wordende organisaties een goede hulpverlening aan verzetsdeelnemers en ... Ik heb specialisten, huisartsen, ... Het onderzoek is een bewerking van materiaal uit de vorig jaar in opdracht van het ministerie van WVC gehouden studie 'Hulpverlening aan oorlogsgetroffenen'. Een huisarts kan ...