Bestuur en medezeggenschap in Groningen E-boek


Bestuur en medezeggenschap in Groningen - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: none
ISBN: 9789036723480
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,4

UITLEG:

none

...ngszorg Noord Nederland (VNN) in het ... Medezeggenschap - Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen ... Medezeggenschap | Alfa-college ... ... Medezeggenschap Functieomschrijving. Profiel met betrekking tot de positie 'voorzitter raad van bestuur' bij het Martini Ziekenhuis te Groningen. Organisatie Het Martini Ziekenhuis is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Nederland dat zich onderscheidt met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg, opleidingen en onderzoek. Bestuur dersfunctie: voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter renumeratiecommissie Datum eerste ... Boekwinkeltjes.nl - Bestuur en medezeggenschap in ... ... . Bestuur dersfunctie: voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter renumeratiecommissie Datum eerste benoeming: 01-04-2016 Functie: advies en ondersteuning bestuur ders in de zorg Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting... Medezeggenschap. Home Over Zorggroep Groningen Medezeggenschap Medezeggenschap. Jaarverslag. Regelingen. Werken bij de CSG. Organisatie. Bestuur en Toezicht. De Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) is een brede scholengemeenschap met vijf vestigingen. Vier vestigingen staan in de stad Groningen, de vijfde in Winsum. Medezeggenschap, de inspraak van studenten en personeel in het beleid van de universiteit, faculteit en de opleiding, is via verschillende organen geregeld. Het medezeggenschap is geregeld op 3 ... De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit tien faculteiten. ... Deze functie staat dus tussen de studenten en het bestuur van de faculteit in. uw mening wordt gehoord door de politiek over medezeggenschapsvoorwaarden waar u zelf niet voor kunt zorgen en je elkaar als medezeggenschapscollega's voor nodig hebt delen is vermenigvuldigen. Een plek waar informatie/voorbeelden/tools gehaald kunnen worden over hoe anderen het doen en feedback kunt krijgen op processen die leiden tot democratisering in organisaties. Die zorg wordt verleend op verschillende locaties in de provincie Groningen maar ook daarbuiten in klinieken, poliklinieken, woonvormen, inloophuizen en activiteitencentra. Op deze verschillende locaties heeft de cliënt medezeggenschap. Deze medezeggenschap wordt in de vorm van een commissie of raad georganiseerd. Medezeggenschap Direct betrokkenen ... In het Professioneel Statuut, afgesloten tussen de werkgevers en mbo-vakorganisaties, staan nog aanvullende bepalingen m.b.t. het advies- en instemmingsrecht. De Ondernemingsraad van het Alfa-college bestaat uit: ... De leden van de Studentenraad bespreken met elkaar en met het College van Bestuur, ... Indien er onder een bestuur meer dan één school valt is het ook verplicht om de medezeggenschap op centraal niveau te regelen. Voor ons schoolbestuur, O2G2, is dat het geval en daarom is er binnen onze organisatie een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR PO). Medezeggenschap. Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsraad, de Faculteitsraden, de Deelraad van het Service Bedrijf en de Opleidingscommissies. Het halfjaarlijkse gesprek tussen raad van toezicht en de medezeggenschap loopt maar het kan nog beter. ... Eén per jaar keer is ook het college van bestuur aanwezig." ... een stichting die op basis van de katholieke identiteit 34 basisscholen voor primair onderwijs in Groningen en Drenthe in stand houdt. In deze dagvullende workshop krijgt u informatie over de rolverdeling tussen Bestuur, OR of medezeggenschap en de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. U bespreekt uw eigen visie met die van de andere deelnemers en die van de docent en maakt een concept-plan van aanpak die het beste bij uw organisatie en uw raad past. Patiënten, medewerkers en familie zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen Lentis. Zij praten mee over de koers en het beleid van Lentis. Lentis GGZ Groningen - Specialistische en basis GGZ Via medezeggenschap kunnen medewerkers en cliënten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij Reik. Dit helpt ons om de kwaliteit en tevredenheid binnen onze organisatie hoog te houden. Bovendien krijgt de directeur van Reik via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie van de medewerkers en cliënten. Ze heeft twee kinderen van 18 en 19 jaar. Toen haar kinderen op de basisschool zaten was Dijkgraaf actief in de medezeggenschap, bij de 8e Montessorischool en de stichting STAIJ. Ze studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Amsterdam. Na deze training beschikt u over bredere en beter hanteerbare kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). U kent de spelregels en kunt met heldere werkafspraken de effectiviteit en de kwaliteit van de medezeggenschap in uw organisatie verbeteren. U hebt vastgesteld wat de OR van u mag verwachten en wat u van de OR verwacht....