Handelingen - 1998 E-boek


Handelingen - 1998 - J. van Heijst (red.) pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: J. van Heijst (red.)
ISBN: 9789463897174
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,74

UITLEG:

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Jaren waarin veel hervormden met ongeduld uitzagen naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen – totdat in de generale synode het eindbesluit zou vallen – volhardden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. ‘Tot op het bot verdeeld’ tussen de ‘SoW-ers’ en de ‘bezwaarden’ zocht de synode in de jaren 19962004 haar weg, de weg naar de eindbeslissing. Het opstellen van de kerkorde voor de nieuwe kerk vergde daarbij veel energie. Het reorganiseren van de zes academische kerkelijke opleidingen – met de Protestantse Theologische Universiteit als resultaat – niet minder. Nog veel andere, vaak nog actuele, aspecten kwamen in de synode aan de orde. Juist van deze acht spannende jaren zijn de Handelingen van de hervormde synode nog niet samengesteld, laat staan gepubliceerd. De drie jaardelen 1996, 1997 en 1998 verschijnen nu tegelijk; de delen over de resterende jaren volgen. De redactie van deze drie delen berustte bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

...nformatie over publicatie Gerelateerde documenten Printen Delen Publicaties in ... Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit ... ... ... Handelingen - 1999 J. van Heijst (red.) Categorie: ... Het kerkordeproces ligt immers sinds maart 1998 stil door het besluit van de synode om de 'bezwaarde' organen en personen de gelegenheid te geven om voorstellen in te dienen die de kerkenfusie voor hen aanvaardbaar zou maken. Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmaki ... Handeling 1998-1999, pag. 1409-1410 | Overheid.nl ... ... . De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Handelingen 2006-2007, nr. 22, pagina 1563: Femke Halsema: GroenLinks: 17 juni 1998: wijzigingen artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht: Handelingen 1997-1998, nr. 87, pagina 5912: Mariëtte Hamer: PvdA: 25 juni 1998: Wijziging van de begroting OC&W voor 1998: Handelingen 1997-1998, nr. 65, pagina 91-6164: Theo Hiddema: FvD: 6 ... 1 In dezelfde tijd liet koning Herodes enkele christenen oppakken met de bedoeling hen te mishandelen. 2 Jakobus, de broer van Johannes, liet hij doden door het zwaard. 3 Toen Herodes merkte dat de Joodse leiders daarmee van harte instemden, liet hij ook nog Petrus gevangennemen. Maar omdat het juist Pesach, het Joodse Paasfeest, was, zette hij hem voorlopig in de gevangenis. 3 Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. 4 Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: 'Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,' zei Hij. Handelingen van Het Genootschap voor Geschiedenis 135 1998 gesticht onder de benaming "Société d'Emulation " te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de geschiedenis en oudheden van Vlaanderen 240 x 150 mm, soft cover," uitgeversbandje, 286 blz, illustraties,, tijdschrift heemkunde West Vlaanderen goede staat, zeldzaam Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Proefabonnement. Indien u een proefabonnement op Handelingen wenst, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.. Handelingen verschijnt vier maal per jaar. De jaargang loopt parallel met een kalenderjaar. 1 Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Geaccordeerd door de Regiegroep Natura 2000/PAS op 17 oktober Inleiding Op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet) geldt een vergunningplicht voor projecten en voor andere handelingen die gelet op de ... Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451) 11 De gemeente was hiervan diep onder de indruk en de andere mensen niet minder. 12 De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk. De gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar in de tempel, in de Zuilenhal van Salomo, één van hart en ziel. 13 De andere mensen die in de tempel kwamen, durfden zich niet bij hen aan te sluiten, maar hadden wel veel respect voor hen. 4 De volgelingen die uiteengejaagd waren, spraken overal over Jezus en vertelden wat Hij had gedaan. 5 Filippus bijvoorbeeld, ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Christus is. 6 De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. 7 Boze g...