Verzekeringsrecht. civielrechtelijke hoofdstukken E-boek


Verzekeringsrecht. civielrechtelijke hoofdstukken - Leo Mok pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Leo Mok
ISBN: 9789050950503
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,86

UITLEG:

Op een zeer persoonlijke manier slaagt de auteur op grond van zijn ervaring als advocaat en hoogleraar er in de actualiteit van het schade- en sommenverzekeringsrecht te verwoorden, waarbij hij zich beperkt tot de grote lijnen en fundamentele kwesties.. Helder en leesbaar worden de belangrijkste aspecten en begrippen toegelicht aan de hand van veel casuïstiek.In een aantal opzichten wijkt het boek af van de in verzekeringskringen gevestigde opvattingen. De voornaamste verschillen betreffen: de begripsvorming, de verzekering ten behoeve van een derde, het verschil tussen sommen- en schadeverzekering, de mededelingsplicht, de wenselijkheid van een nieuwe regeling van de verzekeringsovereenkomst en kritiek op voorgestelde titels 7.17/18.Daarnaast besteedt de auteur in het hoofdstuk “Coulance” uitvoering aandacht aan de uitleg van verzekeringsovereenkomsten en bevat het boek een voor belangstellende juristen begrijpelijke inleiding tot de levensverzekeringswiskunde die kan bijdragen tot een beter inzicht in begrippen als rendement, afkoop en dergelijke.Dit werk zal onder verzekeringsjuristen de discussie over de wetsvoorstellen stimuleren. Ook de algemene civilisten zullen aan dit boek diverse uren “vakgenoegen” beleven.Uit de inhoud:§ Begrippen schade- en sommenverzekering§ Algemene voorwaarden§ Belang§ Toekomstig recht, mededelingsplicht§ Coulance, precedent, redelijkheid, uitlegging§ Verzekering en dekking§ Electronisch bewaarde informatie§ Geschillenbeslechting§ Levensverzekeringswiskunde§ Tekst van de wetsontwerpen

...ze manier wordt het juridisch kader van het recht op informatie duidelijk ... wetten.nl - Regeling - Onderlinge regeling versterking ... ... . Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een jurisprudentieonderzoek gedaan omtrent het recht op informatie. Uitgeverij op het gebied van jurisprudentie, criminologie, bestuurskunde en international publishing. behorende jurisprudentie. Dit hoofdstuk geeft een verduidelijking met betrekking tot de verschillende gradaties die er bestaan bij eigen schuld van de verzekerde en hoe dit in het nieuwe verzekeringsrecht is geregeld. Hoofdstuk drie gaat over toerekening, geestesstoornis en de opzetclausu ... Jurisprudentieonderzoek Naar Het Recht Op Informatie ... . Hoofdstuk drie gaat over toerekening, geestesstoornis en de opzetclausule in hun relatie met de eigenschuld-bepalingen. 'Asser 7-IX Verzekering' door Han Wansink, Nellie van Tiggele-van der Velde, F.R. Salomons - Onze prijs: €159,00 - Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis Mijn grootouders - van vaders kant - waren eenvoudige en goedhartige mensen. Ofschoon het joodse geloof weinig betekenis meer voor hen had, hielden zij de hoge feestdagen en sommige tradities in ere. Verzekeringsrecht In civielrechtelijke zin omvat het verzekeringsrecht het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en-of de verzekerde. Verzekeringsrecht Civielrechtelijke procesvoering tegen verzekeringsmaatschappijen. Sacha Bothof. mr. Sacha Bothof is in 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het handels- en economisch recht en heeft sindsdien een verregaand specialisme ontwikkeld in de BPM ... Burgerlijk Wetboek Boek 7. 1 De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.. 2 De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een ... In het eerste hoofdstuk wordt beknopt stilgestaan bij het ontstaan van het verzekeringsrecht. Vervolgens wordt ingegaan op het doel van verzekeren en hoe het nieuwe verzekeringsrecht, zoals dit is ingevoerd op 1 januari 2006, tot stand is gekomen. In hoofdstuk twee wordt vervolgens Verzekeringsrecht (Paperback). Verzekeringsrecht 2e druk is een boek van S.J. Plemp uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001767969... Asser 7-IX* Verzekering - Studenteneditie (ISBN 9789013154771 uit 2019) bestelt u eenvoudig bij Wolters Kluwer. Voor 17u besteld, morgen op uw bureau. Praktisch verzekeringsrecht schetst een globaal beeld van ons verzekeringsrecht voor studenten hoger onderwijs. Een algemeen overzicht van de verzekeringswereld, de juridische basis en de landverzekeringsovereenkomst komen uitgebreid aan bod. Daarbij staat de praktische kennismaking centraal: toepassingsvoorbeelden illustreren de theoretische ... BCA + verzekeringsrecht. Online samenvattingen kopen via . ... Hoofdstuk I: Situering, doelstellingen, krachtlijnen, kritiek en vooruitzichten ... §3 Het persoonlijke karakter van de straf en de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor andermans daad Sint Maarten en Nederland (hierna: de landen), Overwegende dat: - het in het belang van de bevolking van Sint Maarten is maatregelen te nemen die een ordentelijk en voorspoedig v...