Potpourri ii: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering E-boek


Potpourri ii: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering - Sofie Depauw pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Sofie Depauw
ISBN: 9789046584750
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 4,10

UITLEG:

Potpourri ii: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering 1e druk is een boek van Sofie Depauw uitgegeven bij Wolters Kluwer België. ISBN 9789046584750 In het Justitieplan van de minister van Justitie werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden omgezet worden in vier Potpourri wetten. De tweede Potpourri-wet, officieel de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, stelt enkele hervormingen voorop vanuit de bekommernis om criminaliteit en onveiligheid efficiënt aan te pakken. De wet strekt er hoofdzakelijk toe een aantal wijzingen door te voeren in het strafrecht en het strafprocesrecht, met als onderliggende doelstelling het vereenvoudigen en actualiseren van de huidige wetgeving en een sneller en efficiënter verloop van de strafzaken. Met het oog op het maximaliseren van de praktische bruikbaarheid van dit boek, werd ervoor geopteerd de wijzigingen te bespreken per strafprocedurele fase, namelijk het vooronderzoek, de fase ten gronde (met inbegrip van de straftoemeting) en de fase van de strafuitvoering. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de bepalingen voor zover deze later is dan de algemene inwerkintreding, nl. 10 dagen na publicatie (op 29 februari 2016) of dan de door artikel 143 Potpourri II voor sommige wijzigingen bepaalde datum van 1 maart 2016, of de specifieke door de wetgever voorziene overgangsregeling.

...jzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering 1e druk is een boek van Sofie Depauw uitgegeven bij Wolters Kluwer België ... Interpretatief arrest GwH over gedeeltelijke vernietiging ... ... . ISBN 9789046584750 In het Justitieplan van de minister van Justitie werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. 'Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering' door S. Depauw, L. van Puyenbroeck - Onze prijs: €96,10 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen In de laatste jaren paste de wet ... Potpourri II: de wijzigingen in het strafrecht en de ... ... . Depauw, L. van Puyenbroeck - Onze prijs: €96,10 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen In de laatste jaren paste de wetgever de regels m.b.t. het beslag en de verbeurdverklaring al verschillende keren aan om de voordeelsontneming van misdrijven te optimaliseren. De Potpourri II-wet voert nu verdere aanpassingen door aan de regels omtrent het beslag bij equivalent zoals vervat in artikel 35ter van het Wetboek van Strafvordering. De tweede Potpourri-wet, officieel de wet van 5 februari 2016 tot wijzigi...