Staat en recht 39 - De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland E-boek


Staat en recht 39 - De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland - Sjarai Lestrade pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: maart 2018
AUTEUR: Sjarai Lestrade
ISBN: 9789013148510
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 3,48

UITLEG:

Bootvluchtelingen uit Eritrea die tegen kost en inwoning in Nederland werken. Filipijnse matrozen die minder betaald krijgen dan het minimumloon. Voorbeelden te over! Maar waar ligt nu de grens tussen arbeidsuitbuiting en (ronduit) slecht werkgeverschap? Een boeiende dissertatie over de inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel ? en in het bijzonder arbeidsuitbuiting. De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland grijpt direct terug op artikel 273f Sr. Een artikel met een lange historie, waarin mensenhandel ? waaronder arbeidsuitbuiting ? in Nederland strafbaar is gesteld. Zowel de handel in de voorfase als de exploitatie in de vervolgfase worden bij een delict in deze sfeer betrokken. Het gaat dan zowel om arbeidsuitbuiting binnen de seksindustrie als binnen geheel andere economische sectoren. Dat mensenhandel moet worden bestreden, daar is iedereen het wel over eens. Maar wanneer en op welke gronden moet een delict (nog) worden aangemerkt als mensenhandel ? vooral wanneer het arbeidsuitbuiting betreft? Die discussie lijkt voorlopig nog niet beslecht. Daarom staan in deze dissertatie de inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel centraal, dit tegen het licht van de grondslagen van het strafrecht, de internationale en Europese mensenrechten en de anti- mensenhandelregelgeving. Deze uitgave: # ontrafelt de strafbaarstelling van mensenhandel en arbeidsuitbuiting; # behandelt de internationale verdragsverplichtingen van Nederland om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan; en # toetst de nationale strafbaarstelling ook aan de regulerende strafrechtbeginselen. Met name dit laatste punt is interessant voor een breder inzicht in de grenzen, mogelijkheden en bezwaren rondom de delictsomschrijving. Hierdoor kan uiteindelijk beter worden beoordeeld of: a) de juiste strafmaat is aangelegd bij een delict; en b) of acceptabele praktijken niet ten onrechte het predicaat #crimineel# hebben gekregen. Deze uitgave is onder andere interessant voor: leden van de rechtspraak, het OM, de politie en strafrechtadvocaten die te maken hebben met mensenhandelzaken.

... grens tussen arbeidsuitbuiting en (ronduit) slecht werkgeverschap? De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland (e-boek) door Sjarai Lestrade, EAN 9789013148510 ... Als Ik Met Je Praat Boek PDF Online ... . De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland grijpt direct terug op artikel 273f Sr. Een artikel met een lange historie, waarin mensenhandel ? waaronder arbeidsuitbuiting ? in Nederland strafbaar is gesteld. Zowel de handel in de voorfase als de exploitatie in de vervolgfase worden bij een delict in deze sfeer betrokken. Het gaat dan ... Hoewel de wenselijkheid van het bestrijden van mensenhandel en arbeidsuitbuiting buiten kijf staat, ... Sjarai Lestrade is universitair docent strafrecht ... Staat en recht 39 - De strafbaarstelling van ... ... . Het gaat dan ... Hoewel de wenselijkheid van het bestrijden van mensenhandel en arbeidsuitbuiting buiten kijf staat, ... Sjarai Lestrade is universitair docent strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland. Haar proefschrift is getiteld De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Sinds 2017 is zij universitair docent strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland. Begin maart promoveerde ze in Nijmegen op De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Gepubliceerd in: SC 7, 17 april 2018. De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland door Sjarai Lestrade, EAN 9789013148503. Staat en recht 39 - De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland; Nestvlieders; De werkelijkheid; Een stil moment - Blaise Pascal; Dominicus Toscane Umbrie De Marche; Terug naar Whispering Wind; Gorcums zilver; Onder Het Zink; Storm, kronieken van roodhaar Hc03. de ark van noorach Als Ik Met Je Praat is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Als Ik Met Je Praat PDF te downloaden op onze website boek.tarotdenieuweordening.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Als Ik Met Je Praat Sinds 2017 is zij universitair docent strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland. Begin maart promoveerde ze in Nijmegen op De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Gepubliceerd in: SC 7, 17 april 2018. Staat en recht. Billijkheidsuitzonderingen . Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenmigratie Europa . De meerwaarde van meervoud . De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland . Het beheerplan voor natura 2000-gebieden ... Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland . Totdat het tegendeel is bewezen slachtoffers. De aanpak en bestrijding van mensenhandel is een belangrijke prioriteit voor de 6 J. van der Leun & L. Vervoorn, Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland. Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004. Free 2-day shipping. Buy De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland - eBook at Walmart.com 2. Strafbaarstelling van mensenhandel door arbeidsuitbuiting in Neder-land 2.1 Inleiding Centraal in dit hoofdstuk staat de definitie van arbeidsuitbuiting en de vraag wanneer een per-soon hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Gezien het feit dat de definitie woord op deze vraag heeft belangrijke consequenties voor de aanpak van arbeids-uitbuiting en voor de bestudering van dit fenomeen. Mensenhandel en arbeidsuitbuiting Mensenhandel is in Nederland al lange tijd strafbaar. De eerste Nederlandse strafbaarstelling van, toen nog, vrouwenhandel, uit 1911, was specifiek gericht op van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ. 18 Kamerstukken II 2012/13, 33552, 2. INFORMATIE BESTANDSGROOTTE 2,12 MB BESTANDSNAAM Postille 54 (2002-2003).pdf PUBLICEER DATUM 2002-10-01 SCHRIJVER M.A. Andela-Hofstede ea. ISBN 9789023911685...