Wetgeving toezicht financiële markten BES / 2011 E-boek


Wetgeving toezicht financiële markten BES / 2011 - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 2013-02-01
AUTEUR: none
ISBN: 9789013089943
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 10,20

UITLEG:

In deze pocketeditie zijn wet- en regelgeving bijeengebracht die van belang zijn voor diegenen die bezighouden met de toezichtwetgeving van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het toezicht op de financiële markten aldaar.Het uitgangspunt is geweest een zo compleet mogelijke verzameling van het per [datum] geldende recht op te nemen. Naast de sectorale wetgeving die geldt voor de diverse soorten financiële ondernemingen (zoals kredietinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) zijn de wettelijke regelingen opgenomen die relevant zijn voor rechtsbescherming tegen bestuursrechtelijke maateregelen. Daarnaast zijn de regels opgenomen die gelden voor het geldstelsel op de BES en het integriteitstoezicht. Aan de hand van het voorwoord en de inhoudsopgave kan een weg worden gevonden in de relevante wet- en regelgeving.

...genoemde eindmodel. Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) ... Wetgeving toezicht financiële markten 2018 door Bart ... ... . De Wet financiële markten BES (Wfm BES) is, met uitzondering van een beperkt aantal artikelen, in werking getreden met ingang van 1 juli 2012 (besluit van 22 mei 2012, Stb. 2012, 240). De uitgezonderde artikelen hadden onder andere betrekking op de maximering van het kredietvergoedingspercentage, bedoeld in artikel 5:15 van de Wfm BES. Wetgeving toezicht financiële markten 2017. Deze boek is helaas verwijderd door YouBeDo. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het ov ... Boek: Wetgeving toezicht financiële markten BES / 2011 ... ... . Wetgeving toezicht financiële markten 2017. Deze boek is helaas verwijderd door YouBeDo. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp. ... Wetgeving toezicht financiële markten BES / 2011 Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen. 26 okt 2011 Regeling integriteit financiële markten BES. 1 Het beleid van een instelling wordt bepaald of medebepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Indien binnen de instelling een orgaan is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de instelling, wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het ministerie streeft ernaar deze al snel - zo mogelijk met ingang van 2012 - te vervangen door meer definitieve wetgeving: het zogenoemde eindmodel. Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. In een op 24 oktober 2011 gehouden wetgevingsoverleg heeft de vaste commissie voor Financiën overleg gevoerd met de toenmalige Minister van Financiën over een pakket wetgeving voor de financiële markten waar het voorstel voor de Wfm BES deel van uitmaakte (Kamerstuk 32 782, nr. 7). 'Wetgeving toezicht financiële markten 2018' door Bart Joosen, Kitty Lieverse - Onze prijs: €147,75 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen De Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme BES (Wwft BES) zijn beide in december 2011 al in het Staatsblad gepubliceerd. Als de eindfase is ingegaan (naar verwachting per 1 juli 2012), en daarmee de functionele indeling van toezicht van kracht is, houdt de AFM op aanmerkelijk meer financiële ondernemingen toezicht. Besluit financiële markten BES Concept t.b.v. consultatie d.d. 27 juli 2011 NOTA VAN TOELICHTING Algemeen De Wet financiële markten BES (Wfm BES, Stb. 2011, ... ) bevat grondslagen voor het stellen van nadere regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Het onderhavige besluit dient ter uitwerking van die grondslagen. Wetgeving toezicht financiële markten 2020 - Bart Joosen, Kitty Lieverse. Grundmann - Wetgeving Toezicht Financiele Markten (Herdrukservice) paperback | Nederlands | 2940 blz. | 2020. Deze uitgave biedt een zo compleet mogelijk overzicht van relevante wet- en regelgeving omtrent het toezicht op financiële markten. Meer Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben hierbij toezichthoudende taken op de BES-eilanden gekregen. Financiële instellingen actief op de BES-eilanden (ook aangeduid met: Caribisch Nederland) hebben nu te maken met Nederlandse regelgeving, in plaats van de hen bekende Nederlands-Antilliaanse regelgeving en met nieuwe toezichthouders. Wetgeving toezicht financiële markten Complete verzameling wetgeving over het toezicht op de financiële markten. In deze online uitgave vindt u Europese richtlijnen en verordeningen voor beleggingsondernemingen en -instellingen en wet- en regelgeving die sterk samenhangt met toezicht op de effectenmarkten en financiële ondernemingen. Wet financiële markten BES - Artikel 10:1. (vergunningen) 1. Vergunningen tot uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling of geldtra...