Monografieen BW A8 - Consumentenrecht E-boek


Monografieen BW A8 - Consumentenrecht - E.H. Hondius pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juli 2013
AUTEUR: E.H. Hondius
ISBN: 9789013116298
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 6,31

UITLEG:

Monografieen BW A8 - Consumentenrecht 2e druk is een boek van Hondius uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013116298 Het consumentenrecht is niet geheel onomstreden, maar inmiddels niet meer weg te denken uit ons recht. En in het bijzonder niet uit het BW, waarin het een belangrijke plaats is gaan innemen. Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht in 1992 is er geen rustpunt in de ontwikkeling van het consumentenrecht gekomen. Daaraan is vooral de Europese Unie debet, die met een niet aflatende stroom richtlijnen en verordeningen de Nederlandse wetgever op blijft jagen. Het consumentenrecht van 2013 is dan ook aanzienlijk uitgebreid, vergeleken bij dat van 1991. Daar zal voorlopig geen einde aan komen, gelet op de eind 2012 afgekondigde verordening betreffende een consumentenprogramma 2014-2020 en het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht van 2011. Wel is het consumentenrecht van karakter veranderd: vooral op Europees vlak heeft de bescherming van de zwakkere gezelschap gekregen vanof wellicht zelfs plaatsgemaakt voorde bevordering van de gemeenschappelijke markt. Het consumentenrecht is gecodificeerd in wetgeving op uiteenlopende gebieden. De beschrijving van het consumentenrecht in dit boek is niet beperkt tot het BW. Ook andere consumentenwetgeving, alsmede vormen van zelfregulering worden besproken. Daarbij is wel een beperking gemaakt tot privaatrechtelijke regels. Publiekrechtelijke regelgeving is goeddeels buiten beschouwing gebleven. Ook het privaatrecht buiten het BW wordt met terughoudendheid geschetst. Om de lezer behulpzaam te zijn bij het vinden van dieper gravend materiaal, zijn literatuurverwijzingen opgenomen.

...en in de praktijk. Handleiding opstellen en beoordelen van commerciële contracten Y Contracteren Contracteren Y N Contracteren in de internationale praktijk (R&P nr ... PDF VOORWOORD ... . INFORMATIE BESTANDSGROOTTE 8,23 MB BESTANDSNAAM Hé aardbewoner!.pdf PUBLICEER DATUM oktober 2014 SCHRIJVER Marc Ter Horst ISBN 9789025758240 TY - JOUR. T1 - Consumentenrecht, Monografieen Nieuw BW (door Prof.Mr. E.H. Hondius) A-serie. AU - Venekatte, E. PY - 1994. Y1 - 1994. KW - METIS-124219 richtlijn consumentenrechten, die van toepassing is op overeenkomsten die vanaf 13 juni 2014 worden gesl ... Monografieën BW - Wolters Kluwer ... . AU - Venekatte, E. PY - 1994. Y1 - 1994. KW - METIS-124219 richtlijn consumentenrechten, die van toepassing is op overeenkomsten die vanaf 13 juni 2014 worden gesloten, noopte tot vele aanpassingen, onder meer omdat zij heeft geleid tot een nieuwe afdeling 6.5.2B BW betreffende informatieplichten en bedenktijden bij consumentenovereenkomsten, tot invoering van enkele nieuwe en betreffende consumentenrechten, PbEU L 304/64). De Richtlijn consumentenrechten is omgezet bij wet van 12 maart 2014, Stb. 2014, 140, inwerkingtreding 13 juni 2014. De richtlijn heeft geleid tot de invoering van de nieuwe afdeling 6.5.2B BW, met daarin opgenomen informatieplichten voor in winkels, op afstand en door middel van colportage gesloten Monografieen BW A8 - Consumentenrecht; Het fantasierijke leven van Karel Duijn; Beknopt Commentaar Op De Bijbel; Het Boek Van Jan; Het Betuwe boek; Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht; Paulus; Eeuwige Liefde; David Copperfield; Vaste grond; Onderzoek waarde orthomanuele geneeskund; 101 Paleo recepten; WERELD ROND LANGS ONBETREDEN PADEN, INFORMATIE BESTANDSGROOTTE 8,17 MB BESTANDSNAAM Starttaal 3F - Leerwerkboek deel B.pdf PUBLICEER DATUM juni 2016 SCHRIJVER Ruud Belt ISBN 9789491699924 Het consumentenrecht is niet geheel onomstreden, maar inmiddels niet meer weg te denken uit ons recht. En in het bijzonder niet uit het BW, waarin het een belangrijke plaats is gaan innemen. Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht in 1992 is er geen rustpunt in de ontwikkeling van het consumentenrecht gekomen. Consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied; een rechtsgebied met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Meer. ... Deze uitgave behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken die eind 2008 in werking trad. Meer. Verkooppositie #27059. Het consumentenrecht is niet geheel onomstreden, maar inmiddels niet meer weg te denken uit ons recht. En in het bijzonder niet uit het BW, waarin het een belangrijke plaats is gaan innemen. Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht in 1992 is er geen rustpunt in de ontwikkeling van het consumentenrecht gekomen. Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 tot 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. De student kan analyseren of bepalingen van de richtlijn consumentenrechten correct in het Nederlandse recht zijn omgezet. Literatuur. M.B.M. Loos, Consumentenkoop (Monografieën BW nr. B65b), Hoofdstuk 3, § 14 - § 19; M. Y. Schaub, Een stevig web van regels voor het sluiten van elektronische overeenkomsten, SEW 2014, nr. 10, p. 443-453....