Het juridische begrip van godsdienst E-boek


Het juridische begrip van godsdienst - A. Vleugel pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: september 2018
AUTEUR: A. Vleugel
ISBN: 9789013151022
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 4,66

UITLEG:

Godsdienst speelt in toenemende mate een rol in onze maatschappij # en daarmee ook in het recht. Deze uitgave verkent de verschillende juridische interpretaties van godsdienst op basis van een vijftal politiek-filosofische ideaaltypen. Hoewel godsdienst steeds meer terrein wint in het Nederlandse recht, laat het begrip zich niet geheel eenduidig definiëren. Soms wordt uitgegaan van een subjectief begrip van godsdienst, soms objectief - en dan weer een combinatie van allebei. Deze variëteit is voor een belangrijk deel te begrijpen vanuit de wetsgeschiedenis en de rechtspraak. Het juridische begrip van godsdienst doet een poging de verschillende juridische interpretatieredenen achter godsdienst te categoriseren. De auteur buigt zich over de juridische interpretatie van godsdienst vanuit een vijftal politiek-filosofische ideaaltypen. Vervolgens worden deze ideaaltypen en hun toepassing op de rechtsorde met elkaar vergeleken. De beschouwing mondt uit in de stelling dat het recht in alle gevallen zou moeten uitgaan van een overwegend subjectief begrip van godsdienst. Maar drie zaken dienen een tegenwicht te vormen tegen dat subjectieve begrip: een minimale objectivering van het juridische godsdienstbegrip, een strikte toetsing van de oprechtheid van het rechtssubject en het opnemen van een beperkingsclausule, vergelijkbaar met die van artikel 9 lid 2 EVRM, bij elk recht met een religieus object. De uitgave vult een leegte in een tijd waarin weinig geschreven wordt over de relatie tussen recht en godsdienst. Het werk mag door deze unieke insteek beschouwd worden als verplichte kost voor juristen die zich begeven op het snijvlak tussen recht en godsdienst.

...nse auteurs treft men de volgende etymologieën van het woord religio aan ... Het begrip godsdienst kent begrenzing* - Sophie van ... ... .. Cicero leidt het woord af van relegere (herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen) en typeert daarmee het begrip religie als het voortdurend en ijverig in acht nemen van alles wat op de verering van de goden betrekking heeft (vergelijk De natura deorum II, 28 en De inventione II, 22 en 53). Het VN-Mensenrechtencomité heeft Kazachstan opgedragen de Grondwet te wijzigen teneinde godsdienstvrijheid te beschermen en heeft aangegeven dat het 'ook bezorgd is over het gebruik van breed geformuleerde definities van misdrijven en administratieve overtredingen in het Wetboek van Strafrecht, onder meer in artikel 174 en 404, in het bestuursrecht en in wetgeving over extremisme om ... Vervolging [Mil.Woordenboek, spelling van 1861 ``Vervolging``] Even a ... Boek: Het juridische begrip van godsdienst - Springest ... ... Vervolging [Mil.Woordenboek, spelling van 1861 ``Vervolging``] Even als men bij den terugtogt, dien welke onmiddelijk van het slagveld plaats heeft, onderscheidt van dien, welke geschiedt nadat men zich van de onmiddelijke aanraking met den vijand heeft losgemaakt, moet men ook bij de vervolging, die welke nog op het slagveld voorvalt, onderscheiden v... van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in Nederland Universiteit van Tilburg ... jaren '80 vooral discussieerde over het wegnemen van juridische obstakels om vrije religiebeleving ... De oprekking en vervaging van het begrip religie leidt tot onduidelijkheid over welke gedragingen nu Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en beoefenen. Zij laat ook ruimte voor de mogelijkheid van een vrije keuze voor een ... Het is daarom van groot belang om iets van andere mensen te weten zodat wederzijds begrip, zonder dat men het met elkaar eens hoeft te zijn, kan verbeteren. Godsdienstwetenschapper Ninian Smart heeft zeven dimensies van godsdienst ontdekt waarmee mensen altijd te maken krijgen. Ninian Smart heeft hierover een wetenswaardig boek gepubliceerd. CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst.Een overeenkomst tussen organisatie(s) van werkgevers en organisatie(s) van werknemers waarin arbeidsvoorwaarden geregeld worden. (Loon, vrije dagen, scholing, pensioen, etc.) Let op: Een CAO is GEEN arbeidsovereenkomst! Cassatie: Een rechtsmiddel waardoor men bij de Hoge Raad opkomt tegen een lager vonnis, op grond van een verkeerde toepassing van het recht. Anders gezegd: daar is het een kwestie van 'fatsoen' en 'etiquette': Dat zeg je toch niet; zoiets doe je toch niet, etc. Ieder mens leeft binnen een 'moreel universum': do's and don'ts van de ingroup. 1 Investeren in een 'sound' moreel universum (goede opvoeding, onderwijs) zal meer impact hebben op het samen-leven dan juridische correctie van wangedrag achteraf....