Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting E-boek


Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting - J.H.G. van den Broek pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: september 2016
AUTEUR: J.H.G. van den Broek
ISBN: 9789491930652
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 4,25

UITLEG:

De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Het Bal bepaalt over welke activiteiten in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden gesteld en wat daarbij de verhouding is tussen algemene rijksregels en vergunningplichten. Het Bal bepaalt daarnaast ook welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels. Het besluit benoemt tevens 87 milieubelastende activiteiten, waarbij via een richtingswijzer is aangegeven of een omgevingsvergunning is vereist voor die activiteit en voor een lozingsactiviteit en/of algemene regels van toepassing zijn. De uitgave bevat daarvoor niet alleen een artikelsgewijze toelichting en een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden, maar ook is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de drie andere AMvB s: het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet en AMvB s vormen immers een geheel. Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. Zodra wet en de AMvB s in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu kennis neemt van de Omgevingswet en de ontwerp-AMvB s straks in korte tijd bekend raken met de definitieve versies.Verschenen januari 2017

...sgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet ... Boek: Besluit bouwwerken leefomgeving - Geschreven door J ... ... . Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. Artikel 2.2aa Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten) ... 2 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, ... indien krachtens artikel 19.3 van de Wet milieubeheer een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de bet ... Tekst & Toelichting - Besluit activiteiten leefomgeving ... ... ... indien krachtens artikel 19.3 van de Wet milieubeheer een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken staat. De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bal bepaalt over we De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bbl bevat samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de ... De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Met deze uitgave van Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht in 2021. Deze uitgave is voorzien van verhelderende overzichten, een uitgebreide begrippenlijst en een handig trefwoordenregister. De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bbl bevat samen met het Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De regels in het Bkl zijn bedoeld voor de bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap. De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten. Het besluit richt zich op het beschermen van de bodem, het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem. Auteur: J.H.G. van den Broek, Prijs: € 59,00, ISBN/ISBN13: 9789491930652, Categorie: Boek, De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de... Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Omgevingsregeling (Or) Overgangsrecht Wet op de economische delicten (Wed) VOLLEDIG GECONSOLIDEERDE WETTEKSTEN INCLUSIEF INVOERINGSWET EN AANVULLINGSWETTEN RAAD VAN STATE-VERSIES AMvB's & INVOERINGSWET MET UITGEBREIDE PARLEMENTAIRE TOELICHTING PER ARTIKEL De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen....