Logistische regressie E-boek


Logistische regressie - Dimitri Mortelmans pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: april 2013
AUTEUR: Dimitri Mortelmans
ISBN: 9789033480034
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 7,6

UITLEG:

Hoewel de lineaire regressieanalyse zonder twijfel een van de meest gebruikte methoden is binnen de sociale wetenschappen, is het niet mogelijk om dichotome variabelen als afhankelijke op te nemen. Logistische regressie biedt een uitweg uit dit probleem en maakt regressie mogelijk met afhankelijke variabelen die slechts twee categorieën hebben. Dit volume bouwt voort op Volume 4 van deze reeks en bekijkt de overgang van lineaire naar logistische regressie. De verschillende stappen die een onderzoeker volgt in het uitvoeren van een logistische regressie worden behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met alle voorwaarden waaraan deze analyse moet voldoen. Niet alleen krijgt de lezer een overzicht van de werkwijze van logistische regressie, ook assumpties zoals lineariteit en problemen als multicollineariteit worden behandeld. Het Volume werkt voorbeelden uit in SPSS maar geeft ook de syntax in SAS en STATA zodat ook onderzoekers die deze programmas gebruiken, eenvoudig de voorbeelden kunnen uitvoeren.We starten het deel met een korte theoretische inleiding over het verschil tussen lineaire en logistische regressie om de lezer op weg te helpen bij het begrijpen van de output. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden met de ESS-data worden daarna diverse logistische regressiemodellen uitgelegd. We gaan dieper in op modellen met meerdere onafhankelijken, categoriale onafhankelijken, interactie-effecten en de assumpties van logistische regressie. Tot slot worden ook uitbreidingen van het basismodel behandeld zoals logistische regressie met nominale en ordinale variabelen, probitregressie en logistische regressie met geclusterde data (GEE-modellen).Over de auteur:DIMITRI MORTELMANS is hoofddocent aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en staat aan het hoofd van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO). Hij is tevens coördinator van het vak Leeronderzoek waarin studenten stap voor stap onderzoekservaring opbouwen.

...aire logistische regressie heeft betrekking op situaties waarin de waargenomen uitkomst voor een afhankelijke variabele kan slechts twee mogelijke types hebben, "0" en "1" (dat kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld, "dood" versus "leven" of "win "versus 'verlies') ... Multipele regressieanalyse - Hulp bij Onderzoek ... . Bij de univariate regressie (slechts één voorspellende variabele) is het percentage verklaarde variantie overeenkomstig aan r(xy)2 * 100%. Zodra er nog een variabele wordt toegevoegd, kan je nog een beetje meer variantie van y verklaren. Naast OLS regressie-analyse voor interval/ratio afhankelijke variabelen is logistische regressie populair. Met deze variant zijn afhankelijke variabele te analys ... Logistic regression - Wikipedia ... . Zodra er nog een variabele wordt toegevoegd, kan je nog een beetje meer variantie van y verklaren. Naast OLS regressie-analyse voor interval/ratio afhankelijke variabelen is logistische regressie populair. Met deze variant zijn afhankelijke variabele te analyseren die slechts twee categorieën ... Parameter Estimates. n. B - These are the estimated multinomial logistic regression coefficients for the models. An important feature of the multinomial logit model is that it estimates k-1 models, where k is the number of levels of the outcome variable. In this instance, SPSS is treating the vanilla as the referent group and therefore estimated a model for chocolate relative to vanilla and ... Basel: Karger. Een helder boek waarin onder meer de gewone (kleinste kwadraten) multipele regressie, logistische regressie en Cox regressie bondig worden behandeld. Jammer is dat geen aandacht wordt besteed aan het opsporen van invloedrijke individuen die de berekende regressie coëfficiënten al te zeer bepalen. Een voorbeeld van een logistische regressie is in de onderstaande tabel opgenomen. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de mening van mensen met een WAO-uitkering over het verplicht opgeven van hun vakantie aan de uitkerende instantie en zwartwerken. Tabel: effect op zwartwerken. Logistic regression is a method for fitting a regression curve, y = f(x), when y is a categorical variable. The typical use of this model is predicting y given a set of predictors x. The predictors can be continuous, categorical or a mix of both. The categorical variable y, in general, can assume different values. In statistieken, multinomiale logistische regressie is een classificatie methode die generaliseert logistische regressie naar multiclass problemen, dat wil zeggen met meer dan twee mogelijke discrete uitkomsten.Dat wil zeggen, het is een model dat wordt gebruikt om de waarschijnlijkheden van de verschillende mogelijke uitkomsten van een voorspellen categorisch verdeelde afhankelijke variabele ... •Regressie-analyse is daarmee geschikt om de invloed van met elkaar correleren X-vars op Y te bestuderen. •Maar hoe doet regressie dat eigenlijk? •Constant houden van X1 betekent eigenlijk: terwijl we binnen vaste waarden van X2 kijken. Regressie-model en mediatie-analyse 22 . berekenen van correlaties en het uitvoeren van lineaire, logistische en Cox proportional hazard regressie. Voor een uitgebreidere handleiding verwijzen we naar de uitgebreide SPSS help functies en naar de SPSS manuals. Goede elementaire medisch statistiek boeken zijn: Petrie A en Sabin C. Medical statistics at a glance....