Handen en voeten aan meervoudig publiek verantwoorden in het onderwijs E-boek


Handen en voeten aan meervoudig publiek verantwoorden in het onderwijs - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 2004-10-01
AUTEUR: none
ISBN: 9789013015843
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,70

UITLEG:

Hoe geef je in de onderwijssector nu concreet handen en voeten aan 'educational governance (ook wel: meervoudig publiek verantwoorden)?'. Deze vraag was de aanleiding om te komen tot deze Meso focus. Hij is geschreven voor in het voortgezet en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie werkzame toezichthouders, beleidsmakers, bestuurders, directeuren, managers en schoolleiders. Verschillende ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld en de management- en onderwijsadviesbranche hebben hun medewerking verleend.

... die vanaf 1 januari 2008 gelden. U kunt zich hiermee verantwoorden aan ouders, bestuur, gemeente, rijk (Inspectie van het Onderwijs en DUO, voorheen Cfi) en ketenpartners ... Nationale procedures | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden ... . Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie. Met Onderwijsjaarverslag SBO-School ™ voldoet u aan de wettelijke voorschriften en bepalingen van het jaarverslag (Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, Richtlijn Jaarver ... Catalogus - Bibliotheek.nl ... . Met Onderwijsjaarverslag SBO-School ™ voldoet u aan de wettelijke voorschriften en bepalingen van het jaarverslag (Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, RJ 660.403 e.v. ; RJ 400.121 e.v.) zoals die vanaf 1 januari 2008 gelden. U kunt zich hiermee verantwoorden aan ouders, bestuur, gemeente, rijk (Inspectie van het Onderwijs en DUO, voorheen Cfi) en ketenpartners. Uitgave Uitgave: Meervoudige democratie - meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein. Dit paper geeft inzichten, antwoorden en handvatten voor burgerinitiatieven als informele vorm van participatieve democratie. buitengewoon onderwijs, is het omgaan met vrijheid en dwang. ... Ten slotte, en complementair aan het voorgaande, moet de maatregel opgevat worden als een onderdeel van het pedagogisch handelen. ... handvatten om het beleid van scholen en internaten handen en voeten te geve n. Het IUC-Noord verzorgt alle inkopen boven € 10.000,- voor DUO en het CJIB. In 2014 sluiten het Bestuursdepartement OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en de Inspectie van het Onderwijs zich bij deze samenwerking aan, evenals de kleinere OCW-organisaties. Het model 'verantwoording van financiën' ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie in meerjarig perspectief. ... Vandaar dat besloten is om het model te updaten aan de hand van de indicator ... kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik maken van een format. School - Samenvattende en verdiepende artikelen over het thema School op Wij-leren.nl, het kennisplatform voor het onderwijs. Alles over School op Wij-leren.nl Meervoudige publieke verantwoording in het primair onderwijs Auteurs: Désirée van Turnhout, ... waarbij een actor zich verantwoordt tegenover andere ... Ook wordt onderzocht welke eisen een proces van MPV stelt aan Kind en Onderwijs en haar omgeving. Aan de hand van de bevindingen volgt tenslotte een implementatie advies. Voor sociale en andere specifieke diensten boven de 750.000 euro geldt een vereenvoudigde procedure (het zijn diensten waarvan wordt vermoed dat ondernemingen uit andere EU-lidstaten geen belang hebben bij een Europese aankondiging van uw opdracht, bijvoorbeeld bepaalde diensten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Digitaal burgerschap betekent dat leerlingen bewust en verantwoord met sociale media leren omgaan. ... Helpt scholen handen en voeten te geven aan mediawijsheid met o.a. medialessen en een visiespel. ... Publieke ict-partner voor het onderwijs. Helpt docenten nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Het gebruik van het Aanbest...