Rondom het sterven E-boek


Rondom het sterven - Myriam Driesens pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Myriam Driesens
ISBN: 9789491748516
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 8,95

UITLEG:

Sacramenten zijn 'heilige' ofwel helende handelingen, die de verbroken verbinding tussen hemel en aarde helen. In een driedelige serie worden de inhoud en achtergronden belicht van de zeven sacramenten zoals de Christengemeenschap die verzorgt. Het eerste deel omvat het kinderleven, het tweede deelomvat het volwassen leven. Het recent verschenen derde deel 'Rondom het sterven' gaat over het levenseinde. Niet alleen worden de betreffende sacramenten en diensten beschreven, maar de auteur gaat ook in op wat daar bij komt kijken, zoals stervensbegeleiding, de drempelovergang, opbaren, waken en het leven met de gestorvenen. Tevens komen actuele vragen aan de orde, zoals die rondom palliatieve sedatie en euthanasie.Deze uitgave is niet alleen bedoeld voor leden en vrienden van de Christengemeenschap (en hun toekomstige nabestaanden), maar voor ieder die waarde hecht aan gezichtspunten die zijn ontstaan vanuit het consequent ernstig nemen van het bestaan van een geestelijke wereld, van een leven na de dood, van karma en reïncarnatie.

...d kan worden, waardoor het risico op verdere verspreiding wordt geminimaliseerd ... PDF Zorgen rondom sterven - Catharina Ziekenhuis ... . Het levenseinde is voor velen een moeilijk te bespreken onderwerp. Er zijn veel misverstanden op dat gebied. Dat maakt het praten erover niet makkelijker. Hieronder de top 10 van misverstanden rondom het sterfbed. Misverstand 1: "De kanker is uitgezaaid. Ze kunnen niets meer voor me doen." Medicus & mens rondom het sterven Een documentaire over contact tussen arts en patiënt in de laatste levensfase. De documentaire CONTACT (40 min) gaat over een huisarts die met empathie en c ... Rituelen rond de dood: hoe verschillende geloven rouwen ... ... . De documentaire CONTACT (40 min) gaat over een huisarts die met empathie en compassie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt. Als u weet dat u (binnen afzienbare tijd) zult sterven, omdat u heeft gehoord dat u een ziekte hebt waaraan u zult overlijden, of u bewust bent van de eindigheid van het leven, is het fijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat. Over uw leven en uw verdriet, uw angst of hoe u uw ziekte beleeft. GER006 / Zorgen rondom sterven / 28-06-2013. 3 Zorgen rondom sterven Als er op een bepaald moment tijdens ziekte geen genezing meer mogelijk is, volgt er een levensfase die extra zorg ... Naast het sterven in het ziekenhuis is het in sommige situaties mogelijk om thuis te sterven. Een bijeenkomst met gesprek over het thema 'rondom het sterven', als vervolg op de avond met Egbert van Wijk. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Arij van der Vliet, Geert Jan-Meijer, Tineke Pander en Dirk Schuurman. Nadere gegevens volgen. Het Persoonlijk Wensenformulier Rondom Het Sterven is een initiatief van het Netwerk Stervensconsulenten van het Maitreya Instituut. Het is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en ontwikkeld voor degenen die graag een aantal zaken rond hun sterven willen vastleggen en/of daarover willen nadenken. Wensenformulier rondom het sterven . Met Koosje van der Kolk en Willem van Steijn. De werkgroep stervensconsulenten heeft een persoonlijk wensenformulier ontwikkeld om je wensen rondom je overlijden vast te leggen. Rondom sterven. Omgaan met dood en rouw is voor niemand een eenvoudige opgave. Hoe geef je het verdriet een plaats in je leven wanneer je een dierbare... Een koude neus, reutelen en troebele ogen. Het zijn enkele symptomen die bij mensen die terminaal ziek zijn, wijzen op een naderende dood. Iemand die gaat sterven na een ziekbed, voelt zich steeds zwakker worden en heeft het gevoel dat alle kracht uit het lichaam wegvloeit. Juist het perspectief van de overwinning van de dood door Jezus Christus, het perspectief dat de gelovige in leven en sterven geborgen is in Christus en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde, kan ons de weg wijzen als gevraagd wordt naar de zin van het leven in situaties van ondraaglijk lijden.*' 'k Meen dat de huidige roep om acceptatie van de euthanasie, naast verschillende andere ... Het aanbod aan levensverlengende of levensreddende behandelingen is tegenwoordig zo groot, dat we niet meer weten hoe we moeten sterven. Verpleegkundige en stervensbegeleider Irene de Oude ontwikkelde daarom de cursus Rondom het Levenseinde. Menno Bijleveld zocht haar op in Zaandijk. Handreiking Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde. Deze handreiking gaat over de zorg rondom het levenseinde van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat vooral om oudere mensen met complexe gezondheidsproblemen die zich in hun laatste levensfase bevinden....