De nieuwe overheid E-boek


De nieuwe overheid - Albert Meijer pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juli 2014
AUTEUR: Albert Meijer
ISBN: 9789462740242
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 10,80

UITLEG:

Sociale media, big data, online monitoring digitale technologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen echter ook fundamentele vragen op over het karakter van de overheid. De technologische ontwikkelingen zetten een transformatie in gang en deze vindt nu plaats. Hoe willen wij dat De Nieuwe Overheid eruit komt te zien?Dit boek concretiseert abstracte discussies over De Nieuwe Overheid aan de hand van een serie vragen die door de technologische ontwikkelingen worden opgeroepen. Is het verstandig om gaming als beleidsinstrument te gebruiken en hoe kunnen overheidsorganisaties dit doen? Mogen ambtenaren op internet hun eigen mening uiten? Moeten organisaties computers regelen voor hun medewerkers of hen een budget geven om hun eigen voorzieningen te regelen?De Nieuwe Overheid presenteert op herkenbare wijze een overzicht van de nieuwe technologische ontwikkelingen, maar geeft tegelijkertijd inzicht in de organisatorische, beleidsmatige en normatieve afwegingen die uit die nieuwe mogelijkheden voortkomen. Wat willen we eigenlijk met al die mooie nieuwe technologieën? Dit boek geeft zowel pleitbezorgers als criticasters van De Nieuwe Overheid stof tot nadenken.Albert Meijer (1967) is als universitair hoofddocent publiek management werkzaam bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.Davied van Berlo (1972) is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en van Pleio en werkzaam bij de Rijksoverheid.

...april 2020, 8:19. Het tij kan snel keren ... Data Agenda Overheid Data Agenda Overheid ... ... . Nog geen tien dagen geleden wenste Nederland massaal van de beginnende lente te genieten en leken stranden en ... Andere sites binnen Overheid.nl Andere sites binnen Overheid.nl. ... Het coronavirus (COVID-19) leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Overheden werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Rijksoverheid.nl is de website van het ... Samenvatting: de nieuwe overheid - Open data in een ... ... . Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries. De Nieuwe Overheid presenteert op herkenbare wijze een overzicht van de nieuwe technologische ontwikkelingen, maar geeft tegelijkertijd inzicht in de organisatorische, beleidsmatige en normatieve afwegingen die uit die nieuwe mogelijkheden voortkomen. De federale regering leidt het centraal bestuur van België.De grondwetsherzieningen van de voorbije kwarteeuw hebben haar heel wat bevoegdheden doen afstaan aan de nieuwe deelstaten van het land. Maar ze is nog steeds bevoegd voor het buitenlands en Europees beleid, defensie, justitie en politie, volksgezondheid, de sociale zekerheid, de belastingen, het macro-economisch beleid en de ... De nieuwe overheid (Paperback). De nieuwe overheid 1e druk is een boek van Albert Meijer uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462363984 Cover... De overheid neemt straks maximaal 90 procent van de tijdelijke ww-uitkering voor thuiszittende werknemers voor haar rekening. Nu is dat nog maximaal 75 procent. De werkgever betaalt de resterende 10 procent van het salaris, zodat de werknemer er niets van merkt. De introductie van Het Nieuwe Werken binnen de overheid roept praktische, organisatorische en fundamentele vragen op. Hoofdstuk 3. Om de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden helder te houden, wordt vaak benadrukt dat ambtenaren in het openbaar niet hun mening dienen te geven. De deken kan als geheimhouder bij de voormalige cliënt, de overgestapte advocaat en de nieuwe kantoorgenoot van de overgestapte advocaat nadere inlichtingen vragen om zo een eigen oordeel te vormen over de vraag of er naar objectieve maatstaven enige grond bestaat voor de vrees dat de door de voormalige cliënt aan de overgestapte advocaat verstrekte vertrouwelijke gegevens op enig moment ... De overheid heeft zijn planning gedeeld voor de nieuwe corona-traceer-app, nadat eerdere pogingen strandden. De app wordt gebouwd door een team van ervaren ontwikkelaars. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaki...