Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw E-boek


Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw - T. Selnes pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 2005-01-01
AUTEUR: T. Selnes
ISBN: 9789086150274
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,84

UITLEG:

Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw

...de minister in haar visienota uit de weg," aldus Willem Lageweg, voorzitter van de Transitiecoalitie Voedsel, een nieuwe en snelgroeiende groep van inmiddels 150 koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid ... Onderweg naar Duurzame Landbouw Nieuwsbrief van het ... ... . de kansen - die er óók zijn - benut. Met een voedselbeleid gericht op een duurzaam en gezond voedselsysteem worden de klimaat- en milieupro-blemen in de veehouderij gemakkelijker opgelost en wordt tegelijkertijd de leefomgeving gezonder. Met de voedselvoorziening in Nederland is het op het eerste gezicht goed gesteld. Een voorbeeld van een transitie of systeeminnovatie is de ontwikkeling in Nederland na de wereldoorlogen van grootschalige, intensieve landbouw, ... Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en ... ... . Met de voedselvoorziening in Nederland is het op het eerste gezicht goed gesteld. Een voorbeeld van een transitie of systeeminnovatie is de ontwikkeling in Nederland na de wereldoorlogen van grootschalige, intensieve landbouw, om te zorgen voor goedkoop en voldoende voedsel. Die ontwikkeling ging samen met rationalisering van de productie, mechanisering en specialisatie. Deze en andere maatschappelijke evoluties kunnen aangegrepen worden om de transitie naar een duurzamer landbouw- en voedingssysteem een versnelling hoger te schakelen. Het rapport maakt duidelijk dat deze transitie een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokken actoren, van ondernemers, kennisinstellingen, investeerders en overheid tot maatschappelijke organisaties en consumenten. De Nederlandse landbouw zit op een doodlopende weg, vindt Thieme (PvdD). Zij wijst op de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij voor milieu, dierenwelzijn en klimaat. De overheid zou daarom de leiding moeten nemen bij de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. De landbouw is een innovatieve sector, benadrukt premier Rutte. De intensieve veehouderij is verworden tot een sector die te kampen heeft met een enorm imagoprobleem door de import van veevoer van ver buiten Europa, het mestoverschot, de schandalen met antibiotica, zorgen over voedselveiligheid, de impact op het landschap en de effecten voor de volksgezondheid. Het was hoog tijd voor een transitie. Velen misten een 'things-to-do list' Mede gevoed door vervelende dierziektes als MKZ, Varkenspest en Vogelgriep koppelde minister Veerman (LNV) een aantal uitdagende dossiers aan elkaar: de steeds verder uitdijende agenda voor de intensieve veehouderij, dierziektes, transitie en het project Andere Overheid ... Inleiding. Vanuit artsen en agro-ecologische boeren kwamen deze week pleidooien om de stikstofdiscussie niet te beperken tot alleen stikstof in relatie tot natuurgebieden, maar deze discussie ook te linken aan gezondheid, milieu en het landbouwsysteem.[1][2] Olff pleit net als Erisman voor een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. "Het moet niet gaan om maximale productie, maar om korte kringlopen, lage externe input en behoud van biodiversiteit." (bron: Friesch Dagblad, 10-8-2017) Naar een natuurinclusieve duurzame landbouw De transitie naar een toekomstbestendige kringlooplandbouw heeft een geïntegreerde aanpak nodig en kan niet zonder steun van de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven. Dat was de overall conclusie van het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, dat 13 maart plaatsvond ...