Koninkrijk van God, het E-boek


Koninkrijk van God, het - P. van Beugen pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: P. van Beugen
ISBN: 9789064511608
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,16

UITLEG:

none

...van God en zijn gerechtigheid, dan zullen… Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken… Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging ... opwekking 040 Zoekt eerst het koninkrijk van God.avi - YouTube ... . 'Kom tot inkeer,' zei hij… Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: "Het koninkrijk… Zoek eerst het Konikrijk van God, en Zijn gerechtigheid, en al het andere krijgt u bovendien, Halleluja. Het Koninkrijk van God. Of met andere woorden, Gods nieuwe wereld. Dit is Jezus' grote drijfveer om aan iedereen te showen. Deze ontdekking heeft mijn visie op geloven vernieuwd. En ik geloof dat wanneer ... Wat is het Koninkrijk van God? | Vragen over de Bijbel ... . Of met andere woorden, Gods nieuwe wereld. Dit is Jezus' grote drijfveer om aan iedereen te showen. Deze ontdekking heeft mijn visie op geloven vernieuwd. En ik geloof dat wanneer jij Jezus visie op het Koninkrijk van God gaat begrijpen, en je eigen rol hierin leert ontdekken, het je (geloofs)leven op zijn kop kan zetten. Feest van het Koninkrijk Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk - is het al aangebroken, of komt het nog? Het Koninkrijk Gods zegt van Wie het is. Het Koninkrijk der hemelen zegt van waar het komt. Johannes noemt het van Wie en vanwaar in één adem: het is "aan het neerdalen uit de hemel, van God" (Op.21:2,10, vgl.Dan.2:44). 'De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden.' — Daniël 2:44, Nieuwewereldvertaling. 'Een zoon is ons gegeven en het bestuur zal op zijn schouders rusten.'— Jesaja 9:6; vtn. Het Koninkrijk van God is dus daar waar Hij regeert én waar Zijn heerschappij wordt erkend. Ik denk dat je daarom niet kunt zeggen, dat overal waar recht en gerechtigheid wordt gevonden het Koninkrijk van God al gestalte krijgt. Dat gebeurt uiteindelijk alleen bij diegenen die onderdaan zijn van deze Koning. 2. Gods koninkrijk is eeuwig. Het koninkrijk van God is een eeuwig koninkrijk, vanaf het begin van de schepping tot en met de oneindige eeuwigheid in de verre toekomst. "Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten." (Psalm 145:23, NBV2004) "... Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. De Kerk van Almachtige God is gesticht vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Here Jezus, Christus van de laatste dagen. in het Koninkrijk van God en het rijk der duisternis. Allereerst is er een "geheime dienst" die onzichtbaar opereert in beide rijken. In het rijk van satan zijn dat de boze geesten. Zij kunnen binnendringen, kwellen, ziek maken, manipuleren, verleiden en daarbij mensen gebruiken die bij het rijk van satan behoren. Zij bedenken en activeren vele Bijbelteksten over het Koninkrijk - Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen… Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken… Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei hij… Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: "Het koninkrijk… Toen ik nog maar pas geloofde en hoorde over 'het koninkrijk van God', 'koninkrijk der hemelen' … En niet alleen als pasgelovige, eerlijk gezegd. Tientallen jaren las ik in de Bijbel 'het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God' zonder dat het woord 'koninkrijk' mij iets zei. Dat geldt waarschijnlijk voor veel mensen. Over het Koninkrijk van God op aarde lezen we veel in het Eerste Testament. Dat zal de tijd van herstel zijn, waarin de schepping weer hersteld wordt, waarin het volk Israël weer in zijn geheel (me...