Het herstel van Gods volk E-boek


Het herstel van Gods volk - Robin Prijs pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juli 2015
AUTEUR: Robin Prijs
ISBN: 1230001151046
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 8,23

UITLEG:

Het hart van God bevat geen enkel verlangen naar de vernietiging van de mens. Zijn liefde voor ons heeft zo'n diepte en breedte, dat het niet gemeten kan worden. Maar het kan wel begrepen en gegrepen worden, zoals het Woord duidelijk zegt in Efeziërs 3. Het prachtige hart van God heeft een diep verlangen naar de redding, genezing, bevrijding en het herstel van de mens. Dat verlangen komt tot uitdrukking in alles wat Hij voor ons doet, maar met name in het enorme offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. Zijn geliefde Zoon werd veracht en verworpen door de mens, gemarteld en gekruisigd om onze ongerechtigheden. Door dat offer werd Zijn genade voor ons vrijgezet. Nu kunnen wij vrij zijn van de grip van zonde. Volkomen vrij. Er is genade en vergeving, rust voor de vermoeide en hoop voor de gebrokenen van hart. In dit proces van herstel gaat het over het vinden wie wij zijn. Wanneer onze harten werkelijk zijn geopend voor God, dan is het eerste wat ons zal opvallen de vleselijke natuur van ons hart en alles wat daarin leeft. Die openbaring is verre van prettig, maar nodig. Ten eerste omdat het ons de noodzaak tot verandering laat zien. Ten tweede omdat het ons de werkelijke waarde van Zijn genade voor ons zal openbaren. Wanneer wij weten wat Hij ons precies vergeven heeft, dan zullen wij de waarde van Zijn genade begrijpen, en vanwege die openbaring zullen wij dan ook in staat zijn om Zijn liefde voor ons te begrijpen. We kunnen proberen om onze wegen te veranderen, maar we zullen daar nooit in slagen, zolang de wortel van het probleem nog intact is. Die wortel is ons eigen hart. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst perfect en onberispelijk te maken, voordat we Zijn aanwezigheid binnengaan. We willen Hem een leven aanbieden dat Hem behaagt. Maar dat is een denkfout. U bent niet in staat om uw hart te veranderen. Alleen het Woord van God kan en zal dat doen. U bent nu al geaccepteerd en geliefd door uw Schepper. Wanneer de Bijbel spreekt over bekering, dan spreekt het niet over uw pogingen om zo hard mogelijk uw best te doen om niet meer te zondigen. Het spreekt over het veranderen van uw manier van denken. Het is uw denken dat in lijn moet worden gebracht met het Woord van God. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u van binnenuit te veranderen. Dat is het soort verandering dat blijvend is en u zal leiden naar het herstel dat Hij beloofd heeft.

... De terugkeer van het volk; De vruchtbaarheid van het land ... Gods oogappel: 'Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn ... ... . Het herstel van Israël zou later plaatsvinden, ... Het zal een buitengewoon bijzondere reünie zijn van Gods volk. De eeuwenlange omzwervingen zullen dan eindelijk voorbij zijn. De staat Israël zal worden hersteld en vanuit Jeruzalem zal Jezus daarna over de wereld regeren. Als het volk concreet het oordeel van de ballingschap moet ondergaan verkondigen de profeten de machtige belofte van terugkeer en herstel. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouw ... Het herstel van Gods volk - Robin Prijs (eBook) - De ... ... . Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk! ... Een totaal nieuwe situatie voor het volk van God (zie bijvoorbeeld ook Ezechiel 36:25-29). Het herstel van Gods volk (Dutch Edition) eBook: Robin Prijs: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Orders Try Prime Basket. Kindle Store. Go Search Today's Deals Vouchers AmazonBasics Best ... Doel van dit weblog: aan de hand van Bijbelse argumenten de bijzondere positie van het volk Israël duidelijk maken. In de wereldpolitiek tellen Bijbelse argumenten niet. Maar op grond van de Bijbel geloof ik dat God trouw blijft aan zijn volk. Israël speelt in het verleden, het heden en de toekomst een beslissende rol in Gods plan met de wereld. HET HERSTEL VAN ISRAËL. ... Het zegt ook het oordeel aan over het oude, uitverkoren volk van God, Israël. De oudtestamentische profeten prediken niet slechts blijde boodschap. Er kwam wel een blijde boodschap bij, maar die was uitsluitend gericht op de toekomst. Sleutel 1: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Daar is de Almachtige mee bezig. Hieraan kunt u de machtige Hand van de Heere herkennen. De vervulling van zeer veel profetieën. Het herstel van het land. De terugkeer van Israël naar het Beloofde land. Gods beschermende hand over Zijn volk en land. Maar er is meer: Jeremia gebruikt dezelfde profetische poëzie die hij zo vaak gebruikt om duidelijk te maken dat het volk hersteld zal worden door de God van Israël en niemand anders. Jer. 30:1-3 HERSTEL BELOOFD. Dit is een volgende boodschap van de HERE aan Jeremia: De HERE God van Israël zegt: Schrijf alles wat Ik tegen u heb gezegd op in een boek....