Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker E-boek


Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker - Lucien Biart pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: december 2017
AUTEUR: Lucien Biart
ISBN: 1230002061764
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,20

UITLEG:

Het zij mij vergund dit werkje door eenige bemerkingen bij ouders, onderwijzers en al diegenen, welke voor de jeugd nuttige, aangename en gezonde lectuur verlangen, in te leiden.In de laatste veertig jaren heeft er een geheele ommekeer plaats gehad in de lectuur voor de jeugd. De moraliseerende, vaak droge en weinig aantrekkelijke kinderboeken, zooals de ouderen van dagen die in hunne jeugd ter lezing kregen, hebben plaats gemaakt voor een genre, dat zeer zeker veel meer in den smaak van het jonge volkje valt. De vroegere kinderboeken, waarin bijna altijd een brave Hendrik ten tooneele werd gevoerd en als navolgenswaardig voorbeeld werd aangeprezen, konden in den regel niet bevallen en zij misten bovendien geheel en al het doel, dat de schrijvers er mede beoogden. Het beeld, dat men der jeugd in die werken voor oogen stelde, was een valsch beeld en in stede dat de knaap zich aangetrokken gevoelde tot het idealistisch wezen, dat men hem voortooverde, werkte zooveel deugd, zooveel volmaaktheid ontmoedigend. Zelfs de stijl van die boeken toonde maar al te dikwijls aan, dat de schrijvers, door het schilderen van onware en onbestaanbare personen, zichzelven een dwang hadden opgelegd, die alle frischheid, alle levendigheid van voorstelling uitsloot. Stijfheid, vervelendheid, houterigheid waren dan ook bij die persproducten schering en inslag.

...ly 16, 2013 [EBook #43228] Language: Dutch Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LOTGEVALLEN ... Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker by Lucien ... ... ... Tekst - "Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker" Lucien Biart sluit en begin met typen Wij trokken midden door jonge eiken; want de zijde van den berg, sedert langen tijd door de Indianen tot hun voordeel aangewend, had allengs al haar grote bomen zien verdwijnen. Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker. Uitgever Broese, Utrecht Verschenen 1889 ... Lotgevallen van een jeugdigen natuur ... Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker : A ... ... . Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker. Uitgever Broese, Utrecht Verschenen 1889 ... Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker. Uitgever Broese, Utrecht Verschenen 1889 Kenmerken XI, 322 p, 20 cm, ill Aantekening naar den 12e dr. vert. uit het Frans en van eene inl. voorzien door A. Nuyens. Delpher. Bekijk in Delpher. Free kindle book and epub digitized and proofread by Project Gutenberg. Lotgevallen van een jeugdige natuuronderzoeker; Lotgevallen van een jeugdige natuuronderzoeker. Lucien Biart Contact auteur. Koop ...