Sociaal werk in Nederland E-boek


Sociaal werk in Nederland - Jan Bijlsma pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2012
AUTEUR: Jan Bijlsma
ISBN: 9789046903254
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 6,2

UITLEG:

Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst. iSociaal werk in Nederland/i beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen. iSociaal werk in Nederland/i is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk. Jan Bijlsma is verbonden aan de School of Social Work van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

...rzekerd voor de volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen ... bol.com | Sociaal Werk In Nederland | 9789046901212 | J ... ... . Samen vormen zij de sociale verzekeringen van Nederland. Ook sommige mensen die niet in Nederland wonen (maar hier wel werken) of niet in Nederland werken (maar wel hier wonen), zijn verplicht verzekerd. Sociaal werk in Nederland 9789046903254. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi Samenvatting Sociaal werk in Nederland ... Samenvatting Sociaal werk in Nederland - Stuvia ... .nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi Samenvatting Sociaal werk in Nederland van Jan Bijlsma en Hay Janssen. Heldere en duidelijke samenvatting. Mist alleen hf 3, 6 & 8. (DERDE DRUK) In Nederland was de verdere ontwikkeling van het sociaal werk vooral het werk van vrouwen. Mary Ellen Richmond ( 1961-1928) was de founding-mother van het sociaal werk in VS. De methode van Richmond heeft als uitgangspunt dat er tussen mensen en hun sociale omgeving een wisselwerking bestaat. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Sociaal werk in Nederland, geschreven door Jan Bijlsma & Hay Janssen. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Sociaal werk, Sociaal werk in Nederland, samenvatting, Jan Bijlsma, Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden, ontwikkelingen sociaal werk ... 9 maart 2016. De geschiedenis laat zien dat de onderlinge verhouding tussen de sociaal werker, burger en overheid voortdurend in beweging is. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de werkwijze van de sociale professional en de politiek bepaalt in belangrijke mate de voorwaarden voor het sociaal werk. Sociaal werk in Nederland gaat over de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin is het 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. In Nederland vind ik het sociaal werk vaak aangestuurd vanuit efficiëntie en effectiviteit. Nederland kan dus ook wat leren van het sociale rechtvaardigheidsperspectief, en hoe dat te vertalen is naar de praktijk. Dat probeer ik in de master sociaal werk in Nijmegen op de agenda te zetten. Samenvatting: Sociaal werk in Nederland. Samenvatting jeugdzorg, armenzorg, gehandicaptenzorg, sociaal-cultureel werk, psychiatrie. Voorbeeld 2 van de 22 pagina's. Dit voorbeeld toont pagina 1 t/m 2 van de 22 pagina's. Koop het document om direct volledige toegang te krijgen ... Sociaal Werk Nederland is de landelijke werkgeversorganisatie voor organisaties werkzaam binnen de sociale sector in Nederland. De vereniging (voorheen MOgroep) komt voort uit de VOG (de werkgeversvereniging voor instellingen in de gesubsidieerde en gepremieerde sector) en opereerde van 2002 tot en met 2016 onder de naam MOgroep.Tot 1 januari 2011 maakten ook de branches jeugdzorg en ... Kinderwetje (1874), drankwet (1881)= eerste sociale wetten Nederland o.a. dankzij romans/toneelstukken. Vooral jongere, dochters en zonen uit welgestelde families gingen op zoek naar arme wereld: zetten zich in voor hulpverlening, sociaal werk en sociale hervorming. Wie het niet lukt om in het eigen inkomen te voorzien, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid. We kunnen de sociale zekerheid in twee groepen verdelen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Populairste 3.000+ vacatures voor Sociaal Werk in Nederland. Benut uw professionele netwerk en vind een baan. Dagelijks nieuwe vacatures in Sociaal Werk. De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende 'scharrelruimte' voor de sociaal werker. De Nederlandse samenleving is volop in transitie, een hertekening van het zorg- en welzijnslandschap dringt zich op ... In deze 'Geschiedenis van sociaal werk' maakt de lezer kennis met de meest interessante en inspirerende pioniers van het sociaal werk. Dit basisboek is niet enkel een achteruitkijkspiegel. De lezer ziet waar het sociaal werk vandaan komt, hoe het zich heeft ontwikkeld en hoe het zich verder kan ontwikkelen....