Preken over Efeziërs (II) ; Wat de Drie-enige God voor ons heeft Gedaan E-boek


Preken over Efeziërs (II) ; Wat de Drie-enige God voor ons heeft Gedaan - Paul C. Jong pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2018
AUTEUR: Paul C. Jong
ISBN: 1230002323831
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 7,62

UITLEG:

Weet U Hoe Gods Kerk Is?Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, moet u uw geestelijke ogen altijd open hebben. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door oprecht in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dan zult u in staat zijn Gods Kerk correct te herkennen; anders, zou u niet in staat zijn te onderscheiden wat de valse kerken zijn.Vandaag, heeft God Zijn Kerk op het geloof van de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest gesticht. Gods Kerk is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Daarom, als u harten nu geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan kunt u het ware leven van geloof leiden. Een dergelijk leven van geloof is alleen mogelijk in Gods Kerk. Bovendien, alleen dit geloof kwalificeert ons voor eeuwig in het Koninkrijk van de Heer. Door dit geloof, moeten we de liefde van zaligmaking en al de geestelijke zegeningen van de Hemel van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest ontvangen.Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.

...een gebouw ontwerpen of artiesten ... Het geloof in de drie-enige God geeft diepte aan de woorden van de Bijbel ... Efeziërs 5 - BasisBijbel ... . Dat geloof zal de diepte van die woorden ook steeds meer ontdekken. Dan komen we overal in de Bijbel en overal in de wereld die God tegen. Hoe diep blijken dan de woorden van Paulus in Efeziërs 3 en 4. Paulus buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Preek in de serie over het Marcusevangelie. Dit keer over de vraag hoe de geloofsbelijdenis dat God Een is zich verhoudt tot het optreden van Jezus (Marc ... Preken over Efeziërs (II) ; Wat de Drie-enige God voor ons ... ... . Dit keer over de vraag hoe de geloofsbelijdenis dat God Een is zich verhoudt tot het optreden van Jezus (Marcus 12:28-40). De proef over de vraag of opstanding wel mogelijk is (12:18-27) komt DV later aan bod. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek kan ook in twee delen… Maar toen Jezus hem in de kraag greep en de heilige Geest over hem kwam - vorige week 's middags ging de preek daar over - toen heeft Paulus pas gemerkt hoe één en hoe uniek deze God is. Een God die echt betrokken is op zijn wereld en op zijn mensen, die ingrijpt in ons doodlopende bestaan en die alles op alles zet om ons weer terug te brengen in het echte leven. Preek over de Efeze brief: zitten, wandelen, ... alles wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan. De tekst die ik net las zegt dat we . 2 dood waren ... tussen God en mensen: Jezus Christus. Jezus droeg aan het kruis de straf voor onze misstappen. God heeft onze zonden van ons afgehaald en op zijn Zoon gelegd. Vanavond gaat de oudjaarsoverdenking over enkele zinnen uit Efeziërs 3: Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Deze woorden vormen een gebed dat ik in het kader van het gaan over de drempel van het jaar 2012 naar het jaar 2013 ... De meest vernederende daad aan Jezus gedaan, is tegelijk de liefde van God die voor ons omhooggeheven. Zo zijn we gered. Aanvaard in alles wat ons bezighoudt. God heeft ons in Jezus gevonden. Gemeente: dit evangelie is niet zomaar te aanvaarden. Niet langer meedoen met de ongelovigen 1 Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe Hem na. 2 Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij zijn leven voor ons geofferd. preken om te lezen, thuis of in de eredienst. preek - ppt - 06-11-2013 (Genesis 1: 11-13) Gods voedselbank - preek - ppt - 18-05-2014 (1 Samuël 15: 11,29,35) heeft God berouw, spijt van wat Hij heeft gedaan? - preek - ppt - 06-01-2013 (Job 1 en 42) de kerk - plaats van vroomheid - Op Paaszondag herdenken we wat Jezus voor ons heeft gedaan. In deze prediking focust Christophe op Gods liefde voor ons en de hoop die we daardoor kunnen hebben. Gods liefde is onvoorwaardelijk en in die grote liefde redt Hij ons van maar ook vóór zaken. Onderstaande preek is uitgeschreven vanaf de audio-opname (Marinka en Hessel bedankt!) en door mij nog wat geredigeerd. Oei, ik groei! Samen volledig toe groeien naar Christus... Preek over Efeziers 4: 15 (Jos Douma, Plantagekerk Zwolle, zondag 23 februari 2014) Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen… gen: "God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus zijn kin-deren te worden." Ik kan zeggen: "God heeft ons genade geschonken en ons in Christus onze zonden vergeven." En dan bedoel ik allen hier in de kerk, die geloven, en in het verlengde daarvan alle gelovigen. Inclusief de twee jonge mensen hier voor in de kerk. Read "Preken over het Evangelie van Johannes (I) De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De eniggeboren Zoon ( I )" by Paul C. Jong available from Rakuten Kobo. De liefde van God geopenbaard door Jezus Christus : Er staat geschreven, ''Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige ... Read "Preken over het Evangelie van Johan...