120 vragen over bijbelse profetie E-boek


120 vragen over bijbelse profetie - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: none
ISBN: none
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,4

UITLEG:

In de bijbel worden heel veel gebeurtenissen duidelijk voorzegd,zoals de verstrooiing van de Joden, de komst van de Messias, Zijn dood en opstanding en de definitieve terugkeer van het Joodse volk naar hun land Israel in de eindtijd.Zelfs hardnekkige sceptici kunnen niet ontkennen, dat Bijbelse profetie betrouwbaar is gebleken in het verleden.Geldt dat ook nog voor deze tijd?Zegt de Bijbel iets over onze toekomst?Over de toekomst van de gemeente, Israel en Jeruzalem?Arno Froese, hoofdredacteur van de Amerikaanse Middernachtsroep en Nieuws uit Israel beantwoordt 120 essentiele vragen over gebeurtenissen in de eindtijd aan de hand van het profetische Woord

...eken. Bijbels. HSV - Herziene Statenvertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling Dit boekje bevat een studie over het huwelijk (met praktische tips), een grondige studie over echtscheiding en hertrouw en sluit af met een studie over wat het Bijbelse begrip genade met deze onderwerpen te maken heeft ... Zeven vragen over profeteren in de gemeente. | Wat zegt de ... ... . Hoewel geen enkele bijbelse profetie specifiek naar het coronavirus verwijst, geloof ik dat het het zoveelste teken is dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is. Hoe kan ik daar zeker van zijn? Toen Zijn volgelingen Jezus vroegen om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, was een van de tekenen die Hij hen vertelde was om te kijken naar "pestilentie" (Lucas 21:11). Toen ik deze serie vragen nog eens naliep, realiseerde ik mij dat er toch wel wat pi ... 120 vragen over Bijbelse profetie - Boeken - Het Zoeklicht ... . Hoe kan ik daar zeker van zijn? Toen Zijn volgelingen Jezus vroegen om de tekenen van Zijn komst te beschrijven, was een van de tekenen die Hij hen vertelde was om te kijken naar "pestilentie" (Lucas 21:11). Toen ik deze serie vragen nog eens naliep, realiseerde ik mij dat er toch wel wat pittige vragen tussen zaten. Maar door verstandig raden lukt het vaak wel om uit de meeste moeilijke vragen een paar goede antwoorden te halen. Als u wilt kunt u de Bijbel erbij pakken en de vragen waarbij u twijfelt over het antwoord even opzoeken. Bijbelse profetie - Daniël 9:25 Een zeer overtuigende Bijbelse profetie wordt aangetroffen in hoofdstuk 9, vers 25, van het boek Daniël. Dit vers werd ongeveer 500 jaar voor de geboorte van Jezus Christus geschreven (de oudst bewaarde kopie dateert uit ongeveer 200 jaar voor Christus) en voorspelt de dag waarop Christus Jeruzalem zou binnengaan. Dus ik zou zeggen: hang niet teveel op aan zo'n profetie, maar bewaar het in je hart. De tijd zal leren wat de waarde is van dit visioen." Het volledige visioen met Bijbelse toetsing is te vinden in deze recente column van Dirk van Genderen. Bron: EO Visie Foto: Vluchtelingen steken de grens van Griekenland over We krijgen vrijwel dagelijks e-mails van mensen die ons vragen stellen over de Bijbel. Hier volgen de zeven vragen die ons het meest gesteld zijn over profetie, met onze antwoorden. Misschien heeft u ook brandende vragen over Bijbelse onderwerpen, mail ons gerust, u krijgt altijd antwoord. KLIK HIER. 1.Kunnen we profeteren leren? Bijvoorbeeld op een… De Bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in wezen vervuld. Hoe moeten we de Bijbelse profetieën correct behandelen om de wederkomst van de Heer te kunnen verwelkomen? Klik hier om meer over de mysteries van Bijbelse profetieën te leren. Bijbelse profetie. Bijbelse profetie Nou, ik ontdekte dat de Bijbel hier wel voor zorgde! Ik ontdekte dat de Bijbel zelf de test voor Goddelijke inspiratie definieert! De test is: alle voorspellingen moeten met een nauwkeurigheid van 100% worden vervuld. [1] Zonder gekheid, toen ik dit las, lachte ik…. Ja natuurlijk…. Rusland en de Bijbelse profetie [HD] - ISvG + Bijbelteksten en commentaren M. Velema. Loading ... Als we die woorden / termen gebruiken in onze vragen, gaan we voorbij aan Bijbelse vragen. PROFETIEËN OVER ABRAHAM EN ZIJN NAKOMELINGEN. De nakomelingen van de getrouwe Abraham zouden een grote natie worden. Dat volk werd later de natie Israël genoemd (Genesis 12:1, 2). Abrahams nakomelingen zouden naar het land Kanaän terugkeren nadat ze vier generaties lang in een vreemd land hadden gewoond (Genesis 15:13, 16). Het doel van deze website is: aandacht te vragen voor de Bijbelse profetieën, die steeds minder gelezen worden, een lans te breken voor het Joodse volk en de staat Israël, die meer een meer in de verdrukking komen, 120 vragen over Bijbelse profetie door Froese, Arno, EAN 9789066031364. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om JavaScript aan te zetten. Meer informatie... Profetieën uit de Bijbel. Bijbelse profetieën over wat in de toekomst gaat komen Lees de Bijbel - Openbaring 1:3 "Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."; Het laatste wereldrijk wat macht aan de antichrist geeft Welkom. Op deze website staan Bijbelstudies over de hoofdzaken van het Bijbelse onderwijs. De leer van de Bijbel wordt vaak verdeeld in 10 hoofdonderwerpen. Dat zijn de leer over God, over Jezus, over de Heilige Geest, over de mens, over de zonde, over de verlossing, over de Bijbel, over de engelen, over de gemeente en over de toekomstige dingen....