Gods woord gehoorzamen E-boek


Gods woord gehoorzamen - Alan Stibbs pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Alan Stibbs
ISBN: 9789063187132
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,73

UITLEG:

De afgelopen eeuwen is er een toenemende tendens om de Bijbel wetenschappelijk te onderzoeken, als een literair product, een historisch document. Voor velen is de Bijbel niet meer dan 'interessant' of 'leerzaam'. Maar wie zo met de Bijbel omgaat, mist de werkelijke betekenis ervan. De schrijvers van de Bijbel zeggen namelijk onomwonden dat ze de woorden van God spreken. Het middelpunt van de Bijbel is Jezus Christus. Hij is het Woord van God in levenden lijve. Kortom, in de Bijbel is God Zelf aan het woord. In Gods Woord gehoorzamen zet Alan Stibbs op heldere en indringende wijzen uiteen dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is, en daarom het gezaghebbende richtsnoer voor wat we geloven, wat we leren en hoe we handelen.

...hang hem steeds aan, Want hij verzaakt ons nooit ... Refoweb | De overheid gehoorzamen in coronacrisis | Refoweb ... . Gods Woord gehoorzamen van A.M. Stibbs voor €5.50. Uitgelichte Boeken; De Binnenkamer 'De Binnenkamer' is een verfrissend boek dat je helpt om altijd in God te rusten, zelfs als het leven van alledag je geen adempauze gunt. Weten Over Gods Woord en gehoorzamen ~ Christelijke Meditatie: Weten Over Gods Woord en gehoorzamen It Wie aan het leven begint, een huis gaat bouwen, moet beginnen met luisteren én gehoorzamen. Het kan: Gods eigen zoon is gekomen om ons de ... Kun je geloof hebben zonder gehoorzaam te zijn? ... . Het kan: Gods eigen zoon is gekomen om ons de weg te wijzen. Geloven is gehoorzamen, maar gehoorzamen is ook geloven: geloven in de goede Herder! Dank daarvoor. Je probeert vanuit Gods Woord te reflecteren op de huidige ontwikkelingen. Dat moeten we meer doen! ... maar omdat ze door God is aangesteld, gehoorzamen wij (Romeinen 13:1b). Dat gaat nog verder! Toch geeft dat laatste meteen aan dat de overheid, weliswaar 'hoger' dan ons, 'lager' is dan een Ander. Gods Woord gehoorzamen Dag 1 Jakobus 1:19-25. Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord hebt ook doen 19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg God van de vrede zal met u zijn. Dag 7 Hebreeën 6:11-12 en 10:35-36. Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods Woord gehoorzaamt 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezen- Hoewel je brutaal bent en Gods woord niet gehoorzaamt, tolereert Hij aldoor je opstandigheid, Hij zal geduldig zijn, Zijn werk voortzetten, Zich niets aantrekken van kronkelende maden in de mest. Het werk van de Heilige Geest verandert met de dag, klimt hoger met elke stap; de openbaring van morgen is zelfs hoger dan die van vandaag, stap voor stap steeds hoger. Zo is het werk waardoor God de mens vervolmaakt. Wanneer de mens niet kan volgen, kan hij op ieder moment worden achtergelaten. Wanneer de mens geen gehoorzamend hart heeft, kan hij niet volgen tot het eind. Ze stoten zich eraan, omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft God dat gewild. De natuurlijke mens heeft namelijk niet allereerst een leesprobleem, een hermeneutisch manco, maar een moreel probleem - want hij weigert om Gods Woord te gehoorzamen en te vertrouwen (Matth. 7 ... Koning Jojakim wilde de HEERE absoluut niet gehoorzamen. Je kunt dit lezen in Jeremia 36. Zijn vijandschap ging zelfs zo ver, dat hij een boekrol waarop Gods Woord en boodschap was geschreven, in stukken sneed en in het vuur van de haard wierp. Wat een goddeloze dwaasheid! Hij kon daardoor de zekere vervulling van Gods Woord niet ongedaan maken. Daarom wees Gods profeet erop dat Saul God niet had gehoorzaamd. Vervolgens zei Samuël: „Heeft Jehovah evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen van de stem van Jehovah? Zie! Gehoorzamen is beter dan een slachtoffer (...) Daar gij het woord van Jehovah hebt verworpen, verwerpt hij dienovereenkomstig u als ......